پرش به محتوا

دیوان حافظ

از ویکی‌نبشته
دیوان حافظ
از حافظ
تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی

توانا بود هر که دانا بود

 

دیوان

خواجه شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی

 

قدّس سرّه العزیز

 

باهتمام

 

محمّد قزوینی و دکتر قاسم غنی

 

بسرمایه

کتابخانه زوّار

چاپ «سینا» تهران

فهرست مندرجات کتاب

 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ج
 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  کب
 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  صب
 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  قیب
 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۲
 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۵۴
 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۶۱
 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۷۵
 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۸۶
 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۹۳
 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۹۷
 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۳۹۸
 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ۴۰۱

فهرست غزلیّات

 1. مطلع غزل
  صفحه
   
 2. حرف الف ۱۲ غزل
 3. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را۳
 4. الا یا ایّها السّاقی ادر کأسا و ناولها۲
 5. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما۱۰
 6. بملازمان سلطان که رساند این دعا را۶
 7. دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را۵
 8. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما۸
 9. رونق عهد شبابست دگر بستانرا۷
 10. ساقیا برخیز و در ده جام را۷
 11. ساقی بنور باده برافروز جام ما۹
 12. صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را۴
 13. صلاح کار کجا و من خراب کجا۳
 14. صوفی بیا که آینه صافیست جام را۶
 15. حرف ب ۲ غزل
 16. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب۱۱
 17. میدمد صبح و کِلّه بسته سحاب۱۱
 18. حرف ت ۸۱ غزل
 19. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست۴۲
 20. آن ترک پری‌چهره که دوش از بر ما رفت۵۷
 21. آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست۴۰
 22. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشبست۲۳
 23. اگر چه باده فرح‌بخش و باد گل بیزست۳۰
 24. اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست۴۵
 25. المنّة للّه که در میکده بازست۲۹
 26. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت۱۲
 27. ای غایب از نظر بخدا می‌سپارمت۶۳
 • ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست۱۵
 • ای هدهد صبا بسبا می‌فرستمت۶۲
 • باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبرست۲۸
 • بجان خواجه و حقّ قدیم و عهد درست۲۱
 • بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است۳۶
 • برو بکار خود ای واعظ این چه فریادست۲۵
 • بکوی میکده هر سالکی که ره دانست۳۳
 • بلبلی برگ گلی خوش‌رنگ در منقار داشت۵۴
 • بنال بلبل اگر با منت سر یاریست۴۶
 • بیا که قصر امل سخت سست بنیادست۲۷
 • بی‌مهر رخت روز مرا نور نماندست۲۷
 • تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست۲۶
 • جز آستان توام در جهان پناهی نیست۵۳
 • چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست۱۷
 • چه لطف بود که ناگاه رشحهٔ قلمت۶۴
 • حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست۵۲
 • حال دل با تو گفتنم هوس است۳۰
 • حسنت باتّفاق ملاحت جهان گرفت۶۰
 • خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست۲۳
 • خلوت‌گزیده را بتماشا چه حاجتست۲۴
 • خم زلف تو دام کفر و دینست۳۹
 • خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت۱۳
 • خواب آن نرگس فتّان تو بی‌چیزی نیست۵۳
 • خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست۴۵
 • خیال روی تو در هر طریق همره ماست۱۸
 • دارم امید عاطفتی از جناب دوست۴۲
 • در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست۲۰
 • درین زمانه رفیقی که خالی از خللست۳۲
 • دل سراپردهٔ محبّت اوست۴۰
 • دل و دینم شد و دلبر بملامت برخاست۱۶
 • دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت۵۴
 • راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست۵۰
 • رواق منظر چشم من آشیانهٔ تست۲۵
 • روزگاریست که سودای بتان دین منست۳۷
 • روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست۱۶
 • روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست۵۱
 • روضهٔ خلد برین خلوت درویشانست۳۵
 • روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست۴۴
 • زان یار دلنوازم شکریست با شکایت۶۵
 • زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست۵۰
 • ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست۳۸
 • زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست۲۰
 • زلفت هزار دل بیکی تار مو ببست۲۲
 • ساقیا آمدن عید مبارک بادت۱۴
 • ساقی بیار باده که ماه صیام رفت۵۸
 • ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت۵۹
 • سر ارادت ما و استان حضرت دوست۴۱
 • سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت۱۴
 • شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت۵۹
 • شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست۱۹
 • شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت۶۱
 • صبا اگر گذری افتدت بکشور دوست۴۳
 • صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت۵۶
 • صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوشست۳۱
 • صوفی از پرتو می راز نهانی دانست۳۴
 • عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت۵۶
 • کس نیست که افتادهٔ آن زلف دو تا نیست۴۸
 • کنون که بر کف گل جام بادهٔ صافست۳۱
 • کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت۵۵
 • گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت۵۷
 • گل در بر و می در کف و معشوقه بکامست۳۲
 • لعل سیراب بخون تشنه لب یار منست۳۶
 • ما را ز خیال تو چه پروای شرابست۲۱
 • ماهم این هفته برون رفت و بچشمم سالیست۴۷
 • مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت۶۶
 • مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست۴۴
 • مردم دیدهٔ ما جز برخت ناظر نیست۴۹
 • مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست۱۸
 • منم که گوشهٔ میخانه خانقاه منست۳۸
 • میر من خوش میروی کاندر سر و پا میرمت۶۳
 • یا رب این شمع دلفروز ز کاشانهٔ کیست۴۷
 • یا رب سببی ساز که یارم بسلامت۶۲
 • حرف ث ۱ غزل
 • درد ما را نیست درمان الغیاث۶۶
 • حرف ج ۱ غزل
 • توئی که بر سر خوبان کشوری چون تاج۶۷
 • حرف ح ۱ غزل
 • اگر بمذهب تو خون عاشقست مباح۶۸
 • حرف خ ۱ غزل
 • دل من در هوای روی فرّخ۶۸
 • حرف د ۱۴۵ غزل
 • آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند۱۳۲
 • آنکس که بدست جام دارد۸۰
 • آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد۸۴
 • آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد۷۶
 • آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند۱۲۹
 • آن یار کزو خانهٔ ما جای پری بود۱۴۶
 • ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید۱۶۲
 • از دیده خون دل همه بر روی ما رود۱۴۹
 • از سر کوی تو هر کو بملالت برود۱۵۰
 • اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید۱۵۹
 • اگر ببادهٔ مشکین دلم کشد شاید۱۵۵
 • اگر روم ز پیش فتنها بر انگیزد۱۰۶
 • اگر نه باده غم دل زیاد ما ببرد۸۸
 • ای پستهٔ تو خنده زده بر حدیث قند۱۲۲
 • بآب روشن می عارفی طهارت کرد۹۰
 • بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد۸۱
 • بحسن و خلق و وفا کس بیار ما نرسد۱۰۶
 • بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد۱۵۵
 • بر سر آنم که گر ز دست برآید۱۵۷
 • بسّر جام جم آنگه نظر توانی کرد۶۷
 • بعد ازین دست من و دامن آن سرو بلند۱۲۳
 • بکوی میکده یارب سحر چه مشغله بود۱۴۶
 • بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد۹۱
 • بنفشه دوش بگل گفت و خوش نشانی داد۱۳۷
 • بود آیا که در میکده‌ها بگشایند۱۳۷
 • بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید۱۶۴
 • بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد۸۹
 • بیا که رایت منصور پادشاه رسید۱۶۳
 • پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد۷۵
 • پیش ازینت بیش ازین اندیشهٔ عشّاق بود۱۴۰
 • تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود۱۳۹
 • ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود۱۵۳
 • تنت بناز طبیبان نیازمند مباد۷۲
 • جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد۸۶
 • جمالت آفتاب هر نظر باد۷۱
 • جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید۱۶۰
 • چو آفتاب می از مشرق پیاله بر آید۱۵۸
 • چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد۶۲
 • چو دست بر سر زلفش زنم بتاب رود۱۵۰
 • چه مستیست ندانم که رو بما آورد۹۸
 • حسب حالی ننوشتیّ و شد ایّامی چند۱۲۳
 • حسن تو همیشه در فزون باد۷۳
 • خستگانرا چو طلب باشد و قوّت نبود۱۴۱
 • خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد۷۴
 • خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود۱۵۱
 • خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد۱۱۰
 • خوشست خلوت اگر یار یار من باشد۱۰۹
 • دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند۱۳۵
 • در ازل پرتو حسنت ز تجلیّ دم زد۱۰۳
 • در ازل هر کو بفیض دولت ارزانی بود۱۴۸
 • درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد۷۸
 • در نظربازی ما بیخبران حیرانند۱۳۰
 • در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد۱۱۷
 • دست از طلب ندارم تا کام من بر آید۱۵۷
 • دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد۹۲
 • دلا بسوز که سوز تو کارها بکند۱۲۶
 • دل از من برد و روی من از نهان کرد۹۳
 • دلبر برفت و دلشدگانرا خبر نکرد۹۴
 • دل ما بدور رویت ز چمن فراغ دارد۷۹
 • دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد۱۰۱
 • دلی که غیب نمایست و جام‌جم دارد۸۱
 • دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد۱۰۳
 • دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد۹۵
 • دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد۷۰
 • دوش از جانب آصف پیک بشارت آمد۱۱۶
 • دوش در حلقه ما قصّه گیسوی تو بود۱۴۲
 • دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند۱۲۴
 • دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود۱۴۳
 • دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند۱۲۴
 • دی پیر می‌فروش که ذکرش بخیر باد۶۹
 • دیدم بخواب خوش که بدستم پیاله بود۱۴۵
 • دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد۹۵
 • دیرست که دلدار پیامی نفرستاد۷۴
 • راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد۱۰۵
 • رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید۱۶۱
 • رسید مژده که ایّام غم نخواهد ماند۱۲۱
 • رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد۱۲۱
 • روز وصل دوستداران یاد باد۹۴
 • روز هجران و شب فرقت یار آخر شد۸۶
 • روشنی طلعت تو ماه ندارد۸۶
 • زاهد خلوت نشین دوش بمیخانه شد۱۱۵
 • زهی خجسته زمانی که یار باز آید۱۵۹
 • ساقی ار باده از این دست بجام اندازد۱۰۲
 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود۱۵۲
 • سالها دفتر ما در گرو صهبا بود۱۳۸
 • سالها دل طلب جام‌جم از ما میکرد۹۶
 • ستارهٔ بدرخشید و ماه مجلس شد۱۱۳
 • سحر بلبل حکایت با صبا کرد۸۹
 • سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد۱۰۴
 • سحرم دولت بیدار ببالین آمد۱۱۶
 • سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند۱۲۹
 • سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند۱۳۱
 • شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد۸۵
 • شاهدان گر دلبری زینسان کنند۱۳۳
 • شراب بیغش و ساقی خوش دو دام رهند۱۳۶
 • شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد۶۹
 • صبا به تهنیت پیر می‌فروش آمد۱۱۸
 • صبا وقت سحر بوئی ز زلف یار می‌آورد۹۹
 • صوفی ار باده باندازه خورد نوشش باد۷۲
 • صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد۹۰
 • طایر دولت اگر باز گذاری بکند۱۷۷
 • عشق تو نهال حیرت آمد۱۱۷
 • عکس روی تو چو در آینهٔ جام افتاد۷۵
 • غلام نرگس مست تو تاجدارانند۱۳۳
 • قتل این خسته بشمشیر تو تقدیر نبود۱۴۲
 • کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد۷۹
 • کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند۱۲۷
 • کنون که در چمن آمد گل از عدم بوجود۱۴۸
 • کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد۱۰۹
 • گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد۱۱۴
 • گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود۱۵۴
 • گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود۱۵۴
 • گر می‌فروش حاجت رندان روا کند۱۲۶
 • گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید۱۵۶
 • گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند۱۳۴
 • گل بی‌رخ یار خوش نباشد۱۱۱
 • گوهر مخزن اسرار همانست که بود۱۴۴
 • مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند۱۲۷
 • مرا مهر سیه‌چشمان ز سر بیرون نخواهد شد۱۱۲
 • مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد۱۱۸
 • مسلمانان مرا وقتی دلی بود۱۴۷
 • مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد۸۴
 • معاشران ز حریف شبانه یاد آرید۱۶۳
 • معاشران گره از زلف یار باز کنید۱۶۵
 • من و انکار شراب این چه حکایت باشد۱۰۷
 • نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد۱۰۰
 • نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد۱۱۱
 • نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید۱۶۰
 • نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد۱۰۸
 • نقدها را بود آیا که عیاری گیرند۱۲۵
 • نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند۱۲۰
 • نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد۸۷
 • واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند۱۳۵
 • هر آنکو خاطر مجموع و یار نازنین دارد۸۲
 • هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد۸۳
 • هر که را با خط سبزت سر سودا باشد۱۰۷
 • هر که شد محرم دل در حرم یار بماند۱۲۰
 • هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود۱۵۱
 • همای اوج سعادت بدام ما افتد۷۷
 • یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد۹۸
 • یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود۱۴۰
 • یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود۱۳۸
 • یارم چو قدح بدست گیرد۱۰۰
 • یاری اندر کس نمی‌بینم یارانرا چه شد۱۱۴
 • یکدو جامم دی سحرگه اتّفاق افتاده بود۱۴۳
 • حرف ر ۱۳ غزل
 • الا ای طوطی گویای اسرار۱۶۵
 • ای خرّم از فروغ رخت لاله‌زار عمر۱۷۱
 • ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار۱۶۸
 • ای صبا نکهتی از کوی فلانی بمن آر۱۶۸
 • دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور۱۷۲
 • روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر۱۷۴
 • روی بنما و وجود خودم از یاد ببر۱۶۹
 • شب وصلست و طی شد نامهٔ هجر۱۷۰
 • صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار۱۶۷
 • عیدست و آخر گل و یاران در انتظار۱۶۶
 • گر بود عمر بمیخانه رسم بار دگر۱۷۰
 • نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر۱۷۳
 • یوسف گم‌گشته باز آید بکنعان غم مخور۱۷۲
 • حرف ز ۹ غزل
 • ای سروناز حسن که خوش میروی بناز۱۷۶
 • برنیامد از تمنّای لبت کامم هنوز۱۷۹
 • بیا و کشتی ما در شط شراب انداز۱۷۸
 • حال خونین دلان که گوید باز۱۷۷
 • خیز و در کاسهٔ زر آب طربناک انداز۱۷۹
 • درآ که در دل خسته توان درآید باز۱۷۷
 • دلم رمیدهٔ لولی‌وشیست شورانگیز۱۸۰
 • منم که دیده بدیدار دوست کردم باز۱۷۶
 • هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز۱۷۵
 • حرف س ۵ غزل
 • ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس۱۸۱
 • دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس۱۸۳
 • درد عشقی کشیده‌ام که مپرس۱۸۳
 • دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس۱۸۲
 • گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس۱۸۲
 • حرف ش ۲۰ غزل
 • اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش۱۸۵
 • ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش۱۹۴
 • بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش۱۸۴
 • باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش۱۸۷
 • ببرد از من قرار و طاقت و هوش۱۹۱
 • بدور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش۱۸۵
 • چو بر شکست صبا زلف عنبر افشانش۱۸۹
 • خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش۱۸۹
 • در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش۱۹۳
 • دلم رمیده شد و غافلم من درویش۱۹۶
 • دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش۱۹۳
 • سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بگوش۱۹۱
 • شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش۱۸۸
 • صوفی گلی بچین و مرقّع بخار بخش۱۸۶
 • فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش۱۸۷
 • کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش۱۹۵
 • ما آزموده‌ایم درین شهر بخت خویش۱۹۷
 • مجمع خوبی و لطفست عذار چو مهش۱۹۵
 • هاتفی از گوشهٔ میخانه دوش۱۹۳
 • یا رب این نوگل خندان که سپردی بمنش۱۹۰
 • حرف ع ۳ غزل
 • بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع۱۹۸
 • در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع۱۹۹
 • بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم۲۵۶
 • بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم۲۴۳
 • بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم۲۵۸
 • بی توی ای سرو روان با گل و گلشن چکنم۲۳۷
 • تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم۲۲۶
 • جوزا سحر نهاد حمایل برابرم۲۲۴
 • چرا نه در پی عزم دیار خود باشم۲۳۱
 • چل سال بیش رفت که من لاف میزنم۲۳۵
 • حاشا که من بموسم گل ترک می کنم۲۴۱
 • حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم۲۴۴
 • حجاب چهرهٔ جان میشود غبار تنم۲۳۵
 • خرّم آنروز کزین منزل ویران بروم۲۴۶
 • خیال روی تو چون بگذرد بگلشن چشم۲۳۳
 • خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم۲۱۹
 • خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم۲۵۴
 • خیز تا خرقهٔ صوفی بخرابات بریم۲۵۷
 • در خرابات مغان گر گذر افتد بازم۲۳۰
 • در خرابات مغان نور خدا می‌بینم۲۴۵
 • دردم از یارست و درمان نیز هم۲۵۰
 • در نهانخانهٔ عشرت صنمی خوش دارم۲۲۲
 • دوستان وقت گل آن به که بعشرت کوشیم۲۵۹
 • دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم۲۱۳
 • دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم۲۴۰
 • دیدار شد میّسر و بوس و کنار هم۲۴۹
 • دیده دریا کنم و صبر بصحرا فکنم۲۳۹
 • دیشب بسیل اشک ره خواب میزدم۲۱۸
 • روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم۲۴۲
 • ز دست کوته خود زیر بارم۲۲۰
 • زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم۲۱۵
 • سالها پیروی مذهب رندان کردم۲۱۷
 • سرم خوشست و ببانگ بلند میگویم۲۶۱
 • صلاح از ما چه میجوئی که مستانرا صلا گفتیم۲۵۵
 • صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم۲۳۸
 • صوفی بیا که خرقهٔ سالوس بر کشیم۲۵۹
 • عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته‌ام۲۱۲
 • عشق‌بازیّ و جوانیّ و شراب لعل فام۲۱۰
 • عمریست تا براه غمت رو نهاده‌ایم۲۵۱
 • عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم۲۳۶
 • غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم۲۴۶
 • فاش میگویم و از گفتهٔ خود دلشادم۲۱۶
 • فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم۲۵۳
 • گر ازین منزل ویران بسوی خانه روم۲۴۷
 • گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم۲۲۱
 • گر چه ما بندگان پادشهیم۲۶۳
 • گر دست دهد خاک کف پای نگارم۲۲۲
 • گر دست رسد در سر زلفین تو بازم۲۲۹
 • گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم۲۴۴
 • گر من از سرزنش مدّعیان اندیشم۲۳۴
 • ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم۲۵۲
 • ما بیغمان مست دل از دست داده‌ایم۲۵۱
 • ما درس سحر در ره میخانه نهادیم۲۵۶
 • ما ز یاران چشم یاری داشتیم۲۵۵
 • ما شبی دست برآریم و دعائی بکنیم۲۶۰
 • ما نگوئیم بد و میل بناحق نکنیم۲۶۱
 • مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم۲۲۳
 • مرا می‌بینی و هر دم زیادت میکنی دردم۲۱۶
 • مرحبا طایر فرّخ‌پی فرخنده پیام۲۱۱
 • مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم۲۲۸
 • مژدهٔ وصل تو کو کز سر جان برخیزم۲۳۱
 • من ترک عشق شاهد و ساغر نمیکنم۲۴۲
 • من دوستدار روی خوش و موی دلکشم۲۳۲
 • من که از آتش دل چون خم می در جوشم۲۳۳
 • من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم۲۲۴
 • من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم۲۳۷
 • نماز شام غریبان چو گریه آغازم۲۲۸
 • هر چند پیر و خسته‌دل و ناتوان شدم۲۱۹
 • حرف ن ۲۳ غزل
 • افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن۲۶۸
 • ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن۲۷۱
 • ای نور چشم من سخنی هست گوش کن۲۷۵
 • بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من۲۷۶
 • بهار و گل طرب‌انگیز گشت و تؤبه شکن۲۶۳
 • چندانکه گفتم غم با طبیبان۲۶۴
 • چو گل هر دم ببویت جامه در تن۲۶۸
 • چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من۲۷۷
 • خدا را کم نشین با خرقه‌پوشان۲۶۶
 • خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن۲۶۹
 • دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن۲۷۰
 • ز در درآ و شبستان ما منوّر کن۲۷۳
 • شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان۲۶۶
 • شراب لعل‌کش و روی مه‌جبینان بین۲۷۸
 • صبحست ساقیا قدحی پر شراب کن۲۷۳
 • فاتحهٔ چو آمدی بر سر خستهٔ بخوان۲۶۳
 • کرشمهٔ کن و بازار ساحری بشکن۲۷۵
 • گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن۲۷۲
 • منم که شهرهٔ شهرم بعشق ورزیدن۲۷۱
 • می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان۲۶۵
 • می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این۲۷۹
 • نکتهٔ دلکش بگویم خال آن مهرو ببین۲۷۷
 • یا رب آن آهوی مشکین بختن باز رسان۲۶۵
 • حرف و ۱۱ غزل
 • ای آفتاب آینه‌دار جمال تو۲۸۲
 • ای پیک راستان خبر یار ما بگو۲۸۶
 • ای خونبهای نافهٔ چین خاک راه تو۲۸۲
 • ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو۲۸۳
 • بجان پیر خرابات و حقّ صحبت او۲۸۰
 • تاب بنفشه میدهد طرّهٔ مشکسای تو۲۸۴
 • خطّ عذار یار که بگرفت ماه ازو۲۸۵
 • گفتا برون شدی بتماشای ماه نو۲۸۰
 • گلبن عیش میدمد ساقی گلعذار کو۲۸۶
 • مرا چشمیست خون‌افشان ز چشم آن کمان‌ابرو۲۸۵
 • مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو۲۸۱
 • حرف ه‍ ۱۳ غزل
 • از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه۲۹۵
 • از من جدا مشو که توام نور دیدهٔ۲۹۴
 • ای که با سلسلهٔ زلف دراز آمدهٔ۲۹۲
 • چراغ روی تو را شمع گشت پروانه۲۹۶
 • خنک نسیم معنبر شمامهٔ دلخواه۲۸۷
 • دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده۲۹۴
 • در سرای مغان رفته بود و آب زده۲۹۱
 • دوش رفتم بدر میکده خواب آلوده۲۹۳
 • سحرگاهان که مخمور شبانه۲۹۷
 • عیشم مدامست از لعل دلخواه۲۸۸
 • گر تیغ بارد در کوی آن ماه۲۸۹
 • ناگهان پرده بر انداختهٔ یعنی چه۲۹۰
 • وصال او ز عمر جاودان به۲۹۰
 • حرف ی ۶۷ غزل
 • آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی۳۰۳
 • اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی۳۲۹
 • احمدالله علی معدلة السّلطان۳۲۳
 • ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی۳۴۶
 • ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی۳۵۱
 • ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی۳۴۷
 • ایدل آندم که خراب از می گلگون باشی۳۲۱
 • ایدل بکوی عشق گذاری نمیکنی۳۴۱
 • ایدل گر از آن چاه زنخدان بدر آئی۳۵۲
 • ایدل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی۳۰۲
 • ای قصّهٔ بهشت ز کویت حکایتی۳۰۴
 • ای که بر ماه از رخ مشکین نقاب انداختی۳۰۱
 • ای که دایم بخویش مغروری۳۱۶
 • ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی۳۴۰
 • ای که در کوی خرابات مقامی داری۳۱۲
 • ای که مهجوری عشّاق روا میداری۳۱۳
 • این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی۳۲۷
 • با مدّعی مگوئید اسرار عشق و مستی۳۰۲
 • بجان او که گرم دست رس بجان بودی۳۰۸
 • بچشم کرده‌ام ابروی ماه سیمائی۳۴۹
 • بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی۳۴۰
 • بصوت بلبل و قمری اگر ننوشی می۲۹۸
 • بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی۳۲۶
 • بلبل ز شاخ سرو بگلبانگ پهلوی۳۴۵
 • بیا با ما مورز این کینه داری۳۱۲
 • ترا که هر چه مرادست در جهان داری۳۱۰
 • تو مگر بر لب آبی بهوس بنشینی۳۴۳
 • چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی۳۰۷
 • چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری۳۰۹
 • خوش کرد یاوری فلکت روز داوری۳۱۴
 • در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی۳۴۹
 • دو یار زیرک و از بادهٔ کهن دو منی۳۳۸
 • دیدم بخواب دوش که ماهی بر آمدی۳۰۶
 • رفتم بباغ صبحدمی تا چنم گلی۳۲۷
 • روزگاریست که ما را نگران میداری۳۱۳
 • زان می عشق کزو پخته شود هر خامی۳۲۸
 • ز دلبرم که رساند نوازش قلمی۳۳۲
 • ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی۳۱۷
 • زین خوش رقم که بر گل رخسار میکشی۳۲۱
 • ساقیا سایهٔ ابرست و بهار و لب جوی۳۴۴
 • ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می۲۹۷
 • سبت سلمی بصد غیها فؤادی۳۰۴
 • سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی۳۰۶
 • سحرگه رهروی در سرزمینی۳۴۲
 • سحرم هاتف میخانه بدولتخواهی۳۴۶
 • سلام الله ما کرّ اللّیالی۳۲۵
 • سلامی چو بوی خوش آشنائی۳۵۱
 • سلیمی منذ حلّت بالعراق۳۲۲
 • سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی۳۳۱
 • شهریست پرظریفان و ز هر طرف نگاری۳۰۹
 • صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری۳۱۱
 • این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
  در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.