ویکی‌نبشته:ورودی کاربران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ورودی کاربران
پیش از اقدام به هر کاری راهنمای کوتاه را مطالعه کنید.
وضعیت برگه شمار
هم‌سنجی‌شده ۷۱۴
نمونه‌خوانی‌شده ۱٬۷۰۳
مشکل‌دار ۲۷
نمونه‌خوانی‌نشده ۳۱۰
بی‌نوشته ۲۶۹

وضعیت آثار موجود در ویکی‌نبشته:

عنوان پدیدآورنده سال موضوع نوع اثر تطابق با نویسه‌خوان شمار برگ‌ها پیشرفت در
هم‌سنجی
مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی جلد۱ مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی بالا ۲۵۱
٪۵۳
غرب‌زدگی جلال آل‌احمد ۱۳۸۵ نثر چاپی بالا ۱۹۵
٪۱۴
آذری یا زبان باستان آذربایجان احمد کسروی ۱۳۰۴ نثر چاپی بالا ۵۵
٪۱۴
اورازان جلال آل احمد ۱۳۴۹ نثر چاپی بالا ۹۸
٪۱۱
سگ ولگرد جلال آل احمد ۱۳۴۲ نثر چاپی بالا ۱۶۷
٪۲۰
پرچم سال۱ ش۱ احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر چاپی متوسط ۵۴
٪۵
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۱ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۰۲
٪۲۰
  • آثار جاری
عنوان پدیدآورنده
/مصحح
سال موضوع نوع
اثر
تطابق با
نویسه‌خوان
شمار
برگ‌ها
پیشرفت در
پیاده‌سازی و نمونه‌خوانی
بهایی‌گری احمد کسروی ۱۳۲۲ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۹
٪۸۵
مصوبات دوره دوم مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی ۱۳۱۸ نثر/حقوقی چاپی بالا ۴۲۰
٪۱۰
کتاب شاهنامه جلد۱ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۲۴
٪۵
کتاب شاهنامه جلد۲ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۵۹۷
٪۰
کتاب شاهنامه جلد۳ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۴۱
٪۰
کتاب شاهنامه جلد۴ فردوسی/ترنر ماکان ۱۲۰۸ شعر/اساطیری چاپی بالا ۶۸۳
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد دیباچه فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۱۷۰
٪۲
شاهنامهٔ فردوسی جلد۱ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا ۲۸۹
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۲ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۳ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۴ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۵ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا
٪۰
شاهنامهٔ فردوسی جلد۶ فردوسی/ژول مل ۱۳۵۴ شعر/اساطیری چاپی بالا
٪۰
روزنامه وقایع اتفاقیه جلد۱ دربار قاجار ۱۲۶۵ نثر/خبری/تاریخی خطی غیرممکن ۲۰۰
٪۱۳
زندگانی من احمد کسروی ۱۳۲۳ نثر/زندگینامه چاپی بالا ۹۳
٪۸۰
دیوان حافظ حافظ/قزوینی شعر/غنایی خطی غیرممکن ۵۳۷
٪۲۱
خاطرات و خطرات مهدی‌قلی هدایت ۱۳۴۴ نثر/زندگینامه/تاریخی چاپی متوسط ۵۷۷
٪۲۰
دیوان انوری انوری/نفیسی ۱۳۳۷ شعر/غنایی/مدح چاپی بالا ۶۲۹
٪۷
تاریخ منتظم ناصری جلد۱ اعتمادالسلطنه ۱۲۶۰ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۳۱۲
٪۲
رباعیات خیام عمر خیام ۱۲۳۰ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۰۱
٪۰
ایران از آغاز تا اسلام محمد معین ۱۳۳۶ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۲۷۲
٪۰
بابک خرمدین، دلاور آذربایجان سعید نفیسی ۱۳۳۳ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۵۱
٪۷
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۲ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۹
٪۷
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۳ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۱
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۴ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۵۸
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۵ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۶۲
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۶ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۳۹
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۷ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۴۴۷
٪۰
تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد۸ محمود محمود ۱۳۵۳ نثر/تاریخی چاپی متوسط ۳۹۴
٪۰
کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) بریتیش سوسائیتی ۱۳۰۴ نثر/دینی چاپی پایین ۱۸۱۸
٪۱
مخزن الاسرار نظامی گنجوی ۱۱۸۰ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۱۵۲
٪۰
روزنامه سفر ناصرالدین‌شاه به خراسان حکیم‌الممالک ۱۲۸۶ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۵۱۲
٪۳
مثنوی معنوی مولوی/نیکلسون ۱۳۳۶ شعر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۴۱
٪۱
منطق‌الطیر عطار/دوتاسی ۱۲۳۶ شعر/پندآموز چاپی متوسط ۱۹۱
٪۱۰
سلامان و ابسال جامی/سرافراز ۱۳۱۵ شعر/پندآموز چاپی بالا ۶۴
٪۰
هما محمد حجازی ۱۳۳۹ نثر/داستانی چاپی بالا ۱۸۴
٪۰
سفرنامه ناصرخسرو ناصرخسرو/غنی‌زاده ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه چاپی بالا ۲۴۴
٪۰
زادالمسافرین ناصرخسرو ناصرخسرو/بذل‌الرحمان ۱۳۰۱ نثر/پندآموز چاپی بالا ۵۵۲
٪۰
هزار و یک سخن امیرقلی امینی ۱۲۹۹ نثر/فولکلور چاپی متوسط ۸۶
٪۳۹
تفسیر یعقوب چراغی یعقوب چراغی نثر/دینی خطی غیرممکن ۱۹۳
٪۰
عمل صالح یا تاریخ کامل امپراتور شاه جهان کنبو/یزدانی ۱۳۰۱ نثر/تاریخی چاپی بالا ۲۷۴
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۱ رکن‌زاده ۱۳۳۷ نثر/مرجع چاپی بالا ۶۰۹
٪۱
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۲ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۱۳
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۳ رکن‌زاده ۱۳۳۹ نثر/مرجع چاپی بالا ۷۵۸
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴الف رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۸۴
٪۰
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس جلد۴ب رکن‌زاده ۱۳۴۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۵۷۹
٪۰
سفرنامهٔ چین نقاش تبریزی ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی پایین ۷۳
٪۰
دیوان شمس‌الشعرا سروش اصفهانی ۱۳۰۱ شعر/غنایی خطی غیرممکن ۲۴۴
٪۰
سفرنامهٔ لندن بهادر معتمد ۱۳۰۱ نثر/سفرنامه خطی غیرممکن ۱۲۲
٪۰
ایران‌نامه میرزا عباس شوشتری ۱۳۰۴ نثر/تاریخی خطی غیرممکن ۶۱۹
٪۰
چهار مقاله نظامی/قزوینی ۱۳۰۶ نثر/پندآموز چاپی بالا ۱۳۹
٪۰
قران السعدین امیرخسرو دهلوی ۱۳۰۷ شعر/پندآموز خطی غیرممکن ۵۱۲
٪۰
زین الاخبار گردریزی/ناظم ۱۳۰۷ نثر/تاریخی چاپی بالا ۱۴۲
٪۰
اصول آدمیت میرزا ملکم خان ۱۳۱۰ نثر/پندآموز چاپی پایین ۸۶
٪۰
فرهنگ نوبهار جلد۲ مدرس خیابانی ۱۳۱۰ نثر/مرجع چاپی بالا ۴۵۰
٪۲
المعجم فی معائیر اشعار العجم رازی/قزوینی ۱۳۱۰ نثر چاپی متوسط ۳۹۸
٪۰
شماره‌های ماهنامه شرف ۸۷ شماره اعتمادالسلطنه ۱۲۶۱ نثر خطی غیرممکن ۳۴۸
٪۱۰