دیوان حافظ/دارای جهان نصرت دین خسرو کامل

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خوش خبر باشی ای نسیم شمال دیوان حافظ  از حافظ
دارای جهان نصرت دین خسرو کامل
شممت روح وداد و شمت برق وصال
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۳۰۴ دارای جهان نصرت دین خسرو کاملیحیی بن مظفّر ملک عالم عادل ۳۰۷
 ای درگه اسلام پناه تو گشادهبر روی زمین روزنهٔ جان و در دل 
 تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازمانعام تو بر کون و مکان فایض و شامل 
 روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهیبر روی مه افتاد که شد حلّ مسائل 
 خورشید چو آن خال سیه دید بدل گفتای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل 
 شاها فلک از بزم تو در رقص و سماعستدست طرب از دامن این زمزمه مگسل 
 می نوش و جهان بخش که از زلف کمندتشد گردن بدخواه گرفتار سلاسل 
 دور فلکی یکسره بر منهج عدلستخوش باش که ظالم نبرد راه بمنزل 
  حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است  
  از بهر معیشت مکن اندیشهٔ باطل