دیوان حافظ/قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۲۹۲ قسم بحشمت و جاه و جلال شاه شجاعکه نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع ۲۹۲
 شراب خانگیم بس می مغانه بیارحریف باده رسید ای رفیق توبه وداع 
 خدایرا بمیم شست و شوی خرقه کنیدکه من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع 
 ببین که رقص‌کنان میرود بنالهٔ چنگکسی که رخصه نفرمودی استماع سماع 
 بعاشقان نظری کن بشکر این نعمتکه من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع 
 بفیض جرعهٔ جام تو تشنه‌ایم ولینمیکنیم دلیری نمیدهیم صداع 
  جبین و چهرهٔ حافظ خدا جدا مکناد  
  ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع