دیوان حافظ/صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساقی به نور باده برافروز جام ما دیوان حافظ  از حافظ
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
صلاح کار کجا و من خراب کجا
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۴ صبا بلطف بگو آن غزال رعنا راکه سر بکوه و بیابان تو داده‌ٔ ما را ۷
 شکرفروش که عمرش دراز باد چراتفقّدی نکند طوطی شکرخا را 
 غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گلکه پرسشی نکنی عندلیب شیدا را 
 بخلق و لطف توان کرد صید اهل نظرببند و دام نگیرند مرغ دانا را 
 ندانم از چه سبب رنگ آشنائی نیستسهی قدان سیه چشم ماه سیما را 
 چو با حبیب نشینی و باده پیمائیبیاد دار محبّان بادپیما را 
 جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیبکه وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را 
  در آسمان نه عجب گر بگفتهٔ حافظ  
  سرود زهره برقص آورد مسیحا را