دیوان حافظ/شممت روح وداد و شمت برق وصال

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دارای جهان نصرت دین خسرو کامل دیوان حافظ  از حافظ
شممت روح وداد و شمت برق وصال
هر نکته که گفتم در وصف آن شمائل
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۳۰۳ شَمَمتُ روح ودادٍ و شِمتُ برق وصالبیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال ۳۰۸
 اَحادِیاً بِجِمال الحبیبِ قِفْ و انزلکه نیست صبر جمیلم ز اشتیاقِ جَمال 
 حکایت شب هجران فرو گذاشته بهبشکر آنکه برافکند پرده روز وصال 
 بیا که پردهٔ گلریز هفت خانهٔ چشمکشیده‌ایم بتحریر کارگاه خیال 
 چو یار بر سر صلح است و عذر میطلبدتوان گذشت ز جور رقیب در همه حال 
 بجز خیال دهان تو نیست در دل تنگکه کس مباد چو من در پی خیال محال 
 قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولیبخاک ما گذری کن که خون مات حلال