دیوان حافظ/ساقی به نور باده برافروز جام ما

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساقیا برخیز و درده جام را دیوان حافظ  از حافظ
ساقی به نور باده برافروز جام ما
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 ساقی بنور باده برافروز جام مامطرب بگو که کار جهان شد بکام ما 
 ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایمای بیخبر ز لذّت شرب مدام ما 
 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده‌شد بعشقثبت است بر جریده‌ٔ عالم دوام ما 
 چندان بود کرشمه و ناز سهی قدانکاید بجلوه سرو صنوبرخرام ما 
 ای باد اگر بگلشن احباب بگذریزنهار عرضه‌ده برِ جانان پیام ما 
 گو نام ما ز یاد بعمدا چه میبریخود آید آنکه یاد نیاری ز نام ما 
 مستی بچشم شاهد دلبند ما خوشستزانرو سپرده‌اند بمستی زمام ما 
 ترسم که صرفه‌ٔ نبرد روز بازخواستنان حلال شیخ ز آب حرام ما 
 حافظ ز دیده دانه‌ٔ اشکی همی‌فشانباشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 
  دریای اخضر فلک و کشتی هلال  
  هستند غرق نعمت حاجی قوام ما