دیوان حافظ/گر ازین منزل ویران به سوی خانه روم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳۶۰ گر ازین منزل ویران بسوی خانه رومدگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم ۳۱۱
 زین سفر گر بسلامت بوطن بازرسمنذر کردم که هم از راه بمیخانه روم 
 تا بگویم که چه کشفم شد ازین سیر و سلوکبدر صومعه با بربط و پیمانه روم 
 آشنایان ره عشق گرم خون بخورندناکسم گر بشکایت سوی بیگانه روم 
 بعد ازین دست من و زلف چو زنجیر نگارچند و چند از پی کام دل دیوانه روم 
 گر ببینم خم ابروی چو محرابش بازسجدهٔ شکر کنم وز پی شکرانه روم 
  خرّم آندم که چو حافظ بتولّای وزیر  
  سرخوش از میکده با دوست بکاشانه روم