دیوان حافظ/صلاح کار کجا و من خراب کجا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را دیوان حافظ  از حافظ
صلاح کار کجا و من خراب کجا
صوفی بیا که آینه صافیست جام را
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجا ۱۱
 دلم ز صومعه بگرفت و خرقهٔ سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 
 چه نسبتست برندی صلاح و تقوی راسماع و وعظ کجا نغمهٔ رباب کجا 
 ز روی دوست دل دشمنان چه دریابدچراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 
 چو کحل بینش ما خاک آستان شماستکجا رویم بفرما از این جناب کجا 
 مبین بسیب زنخدان که چاه در راه استکجا همی‌ روی ایدل بدین شتاب کجا 
 بشد که یاد خوشش باد روزگار وصالخود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا 
  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ایدوست  
  قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا