دیوان حافظ/معاشران گره از زلف یار باز کنید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(معاشران گره از زلف یار باز کنید)
'


۲۴۴ معاشران گره از زلف یار باز کنیدشبی خوش است بدین قصّه‌اش دراز کنید ۲۰۷
 حضور خلوت انس است و دوستان جمعندو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید 
 رباب و چنگ ببانگ بلند میگویندکه گوش هوش به پیغام اهل راز کنید 
 بجان دوست که غم پرده بر شما ندردگر اعتماد بر الطاف کارساز کنید 
 میان عاشق و معشوق فرق بسیارستچو یار ناز نماید شما نیاز کنید» 
 نخست موعظهٔ پیر صحبت این حرف استکه از مصاحب ناجنس احتراز کنید 
 هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده بعشقبر او نمرده بفتوی من نماز کنید 
  وگر طلب کند انعامی از شما حافظ  
  حوالتش بلب یار دلنواز کنید