دیوان حافظ/فهرست غزلیات

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیوان حافظ دیوان حافظ  از حافظ
فهرست غزلیات
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را


فهرست الفبایی غزلیات حافظ:

Yes check.svgالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
Yes check.svgصلاح کار کجا و من خراب کجا
Yes check.svgاگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
Yes check.svgصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
Yes check.svgدل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
Yes check.svgبه ملازمان سلطان که رساند این دعا را
Yes check.svgصوفی بیا که آینه صافیست جام را
Yes check.svgساقیا برخیز و درده جام را
Yes check.svgرونق عهد شباب است دگر بستان را
Yes check.svgدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
Yes check.svgساقی به نور باده برافروز جام ما
Yes check.svgای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
Yes check.svgمی‌دمد صبح و کله بست سحاب
Yes check.svgگفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
Yes check.svgای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
Yes check.svgخمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
Yes check.svgسینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
Yes check.svgساقیا آمدن عید مبارک بادت
Yes check.svgای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
Yes check.svgروزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
Yes check.svgدل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
Yes check.svgچو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
Yes check.svgخیال روی تو در هر طریق همره ماست
Yes check.svgمطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
Yes check.svgشکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
Yes check.svgزلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
Yes check.svgدر دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
Yes check.svgبه جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
Yes check.svgما را ز خیال تو چه پروای شراب است
Yes check.svgزلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
Yes check.svgآن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
Yes check.svgخدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
Yes check.svgخلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
Yes check.svgرواق منظر چشم من آشیانه توست
Yes check.svgبرو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
Yes check.svgتا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
Yes check.svgبیا که قصر امل سخت سست بنیادست
Yes check.svgبی مهر رخت روز مرا نور نماندست
Yes check.svgباغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
Yes check.svgالمنه لله که در میکده باز است
Yes check.svgاگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
Yes check.svgحال دل با تو گفتنم هوس است
Yes check.svgصحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
Yes check.svgکنون که بر کف گل جام باده صاف است
Yes check.svgدر این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
Yes check.svgگل در بر و می در کف و معشوق به کام است
Yes check.svgبه کوی میکده هر سالکی که ره دانست
Yes check.svgصوفی از پرتو می راز نهانی دانست
Yes check.svgروضه خلد برین خلوت درویشان است
Yes check.svgبه دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
Yes check.svgلعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
Yes check.svgروزگاریست که سودای بتان دین من است
Yes check.svgمنم که گوشه میخانه خانقاه من است
Yes check.svgز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
Yes check.svgخم زلف تو دام کفر و دین است
Yes check.svgدل سراپرده محبت اوست
Yes check.svgآن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
Yes check.svgسر ارادت ما و آستان حضرت دوست
Yes check.svgدارم امید عاطفتی از جانب دوست
Yes check.svgآن پیک نامور که رسید از دیار دوست
Yes check.svgصبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
Yes check.svgمرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
Yes check.svgروی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
Yes check.svgاگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
Yes check.svgخوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
Yes check.svgبنال بلبل اگر با منت سر یاریست
Yes check.svgیا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
Yes check.svgماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
Yes check.svgکس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
Yes check.svgمردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
Yes check.svgزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Yes check.svgراهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
Yes check.svgروشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
Yes check.svgحاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
Yes check.svgخواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
Yes check.svgجز آستان توام در جهان پناهی نیست
Yes check.svgبلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
Yes check.svgدیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
Yes check.svgکنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت
Yes check.svgعیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
Yes check.svgصبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Yes check.svgآن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
Yes check.svgگر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت
Yes check.svgساقی بیار باده که ماه صیام رفت
Yes check.svgشربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
Yes check.svgساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
Yes check.svgحسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
Yes check.svgشنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
Yes check.svgیا رب سببی ساز که یارم به سلامت
Yes check.svgای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت
Yes check.svgای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
Yes check.svgمیر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت
Yes check.svgچه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
Yes check.svgزان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Yes check.svgمدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت
Yes check.svgدرد ما را نیست درمان الغیاث
Yes check.svgتویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
Yes check.svgاگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
Yes check.svgدل من در هوای روی فرخ
Yes check.svgدی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
Yes check.svgشراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد
Yes check.svgدوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
Yes check.svgروز وصل دوستداران یاد باد
Yes check.svgجمالت آفتاب هر نظر باد
Yes check.svgصوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
Yes check.svgتنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
Yes check.svgحسن تو همیشه در فزون باد
Yes check.svgخسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
Yes check.svgدیر است که دلدار پیامی نفرستاد
Yes check.svgپیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
Yes check.svgعکس روی تو چو در آینه جام افتاد
Yes check.svgآن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
Yes check.svgبنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
Yes check.svgهمای اوج سعادت به دام ما افتد
Yes check.svgدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
Yes check.svgکسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
Yes check.svgدل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
Yes check.svgآن کس که به دست جام دارد
Yes check.svgدلی که غیب نمای است و جام جم دارد
Yes check.svgبتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
Yes check.svgهر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
Yes check.svgهر آن که جانب اهل وفا نگه دارد
Yes check.svgمطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
Yes check.svgآن که از سنبل او غالیه تابی دارد
Yes check.svgشاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
Yes check.svgجان بی جمال جانان میل جهان ندارد
Yes check.svgروشنی طلعت تو ماه ندارد
Yes check.svgنیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
Yes check.svgاگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
Yes check.svgسحر بلبل حکایت با صبا کرد
Yes check.svgبیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
Yes check.svgبه آب روشن می عارفی طهارت کرد
Yes check.svgصوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
Yes check.svgبلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
Yes check.svgچو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد
Yes check.svgدست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
Yes check.svgدل از من برد و روی از من نهان کرد
Yes check.svgیاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
Yes check.svgرو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد
Yes check.svgدلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
Yes check.svgدیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
Yes check.svgدوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
Yes check.svgسال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
Yes check.svgبه سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
Yes check.svgچه مستیست ندانم که رو به ما آورد
Yes check.svgصبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد
Yes check.svgنسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
Yes check.svgیارم چو قدح به دست گیرد
Yes check.svgدلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد
Yes check.svgساقی ار باده از این دست به جام اندازد
Yes check.svgدمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد
Yes check.svgدر ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
Yes check.svgسحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد
Yes check.svgراهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
Yes check.svgاگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
Yes check.svgبه حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
Yes check.svgهر که را با خط سبزت سر سودا باشد
Yes check.svgمن و انکار شراب این چه حکایت باشد
Yes check.svgنقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
Yes check.svgخوش است خلوت اگر یار یار من باشد
Yes check.svgکی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
Yes check.svgخوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
Yes check.svgگل بی رخ یار خوش نباشد
Yes check.svgنفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
Yes check.svgمرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
Yes check.svgروز هجران و شب فرقت یار آخر شد
Yes check.svgستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
Yes check.svgگداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
Yes check.svgیاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
Yes check.svgزاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
Yes check.svgدوش از جناب آصف پیک بشارت آمد
Yes check.svgعشق تو نهال حیرت آمد
Yes check.svgدر نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
Yes check.svgمژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد
Yes check.svgصبا به تهنیت پیر می فروش آمد
Yes check.svgسحرم دولت بیدار به بالین آمد
Yes check.svgنه هر که چهره برافروخت دلبری داند
Yes check.svgهر که شد محرم دل در حرم یار بماند
Yes check.svgرسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
Yes check.svgای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
Yes check.svgبعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
Yes check.svgحسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
Yes check.svgدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
Yes check.svgدوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
Yes check.svgنقدها را بود آیا که عیاری گیرند
Yes check.svgگر می فروش حاجت رندان روا کند
Yes check.svgدلا بسوز که سوز تو کارها بکند
Yes check.svgمرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
Yes check.svgطایر دولت اگر باز گذاری بکند
Yes check.svgکلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
Yes check.svgآن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
Yes check.svgسرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند
Yes check.svgدر نظربازی ما بی‌خبران حیرانند
Yes check.svgسمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
Yes check.svgغلام نرگس مست تو تاجدارانند
Yes check.svgآنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
Yes check.svgشاهدان گر دلبری زین سان کنند
Yes check.svgگفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
Yes check.svgواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
Yes check.svgدانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند
Yes check.svgشراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند
Yes check.svgبود آیا که در میکده‌ها بگشایند
Yes check.svgسال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود
Yes check.svgیاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
Yes check.svgتا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
Yes check.svgپیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
Yes check.svgیاد باد آن که سر کوی توام منزل بود
Yes check.svgخستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
Yes check.svgقتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
Yes check.svgدوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
Yes check.svgدوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود
Yes check.svgیک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
Yes check.svgگوهر مخزن اسرار همان است که بود
Yes check.svgدیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
Yes check.svgبه کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود
Yes check.svgآن یار کز او خانه ما جای پری بود
Yes check.svgمسلمانان مرا وقتی دلی بود
Yes check.svgدر ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
Yes check.svgکنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
Yes check.svgاز دیده خون دل همه بر روی ما رود
Yes check.svgچو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
Yes check.svgاز سر کوی تو هر کو به ملالت برود
Yes check.svgهرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
Yes check.svgخوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
Yes check.svgساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود
Yes check.svgترسم که اشک در غم ما پرده در شود
Yes check.svgگر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
Yes check.svgگر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
Yes check.svgبخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد
Yes check.svgاگر به باده مشکین دلم کشد شاید
Yes check.svgگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
Yes check.svgبر سر آنم که گر ز دست برآید
Yes check.svgدست از طلب ندارم تا کام من برآید
Yes check.svgچو آفتاب می از مشرق پیاله برآید
Yes check.svgزهی خجسته زمانی که یار بازآید
Yes check.svgاگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
Yes check.svgنفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید
Yes check.svgجهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
Yes check.svgرسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Yes check.svgابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
Yes check.svgمعاشران ز حریف شبانه یاد آرید
Yes check.svgبیا که رایت منصور پادشاه رسید
Yes check.svgبوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
Yes check.svgمعاشران گره از زلف یار باز کنید
Yes check.svgالا ای طوطی گویای اسرار
Yes check.svgعید است و آخر گل و یاران در انتظار
Yes check.svgصبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
Yes check.svgای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر
Yes check.svgای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
Yes check.svgروی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
Yes check.svgشب وصل است و طی شد نامه هجر
Yes check.svgگر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
Yes check.svgای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
Yes check.svgدیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
Yes check.svgیوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
Yes check.svgنصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
Yes check.svgروی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
Yes check.svgهزار شکر که دیدم به کام خویشت باز
Yes check.svgمنم که دیده به دیدار دوست کردم باز
Yes check.svgای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز
Yes check.svgدرآ که در دل خسته توان درآید باز
Yes check.svgحال خونین دلان که گوید باز
Yes check.svgبیا و کشتی ما در شط شراب انداز
Yes check.svgخیز و در کاسه زر آب طربناک انداز
Yes check.svgبرنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
Yes check.svgدلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز
Yes check.svgای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
Yes check.svgگلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
Yes check.svgدلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس
Yes check.svgدرد عشقی کشیده‌ام که مپرس
Yes check.svgدارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
Yes check.svgبازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
Yes check.svgاگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
Yes check.svgبه دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش
Yes check.svgصوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
Yes check.svgباغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
Yes check.svgفکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
Yes check.svgشراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
Yes check.svgخوشا شیراز و وضع بی‌مثالش
Yes check.svgچو برشکست صبا زلف عنبرافشانش
Yes check.svgیا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
Yes check.svgببرد از من قرار و طاقت و هوش
Yes check.svgسحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
Yes check.svgهاتفی از گوشه میخانه دوش
Yes check.svgدر عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
Yes check.svgدوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
Yes check.svgای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش
Yes check.svgکنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش
Yes check.svgمجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
Yes check.svgدلم رمیده شد و غافلم من درویش
Yes check.svgما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش
Yes check.svgقسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
Yes check.svgبامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
Yes check.svgدر وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
Yes check.svgسحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
Yes check.svgطالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
Yes check.svgزبان خامه ندارد سر بیان فراق
Yes check.svgمقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق
Yes check.svgاگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک
Yes check.svgهزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
Yes check.svgای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
Yes check.svgخوش خبر باشی ای نسیم شمال
Yes check.svgشممت روح وداد و شمت برق وصال
Yes check.svgدارای جهان نصرت دین خسرو کامل
Yes check.svgبه وقت گل شدم از توبه شراب خجل
Yes check.svgاگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
Yes check.svgهر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل
Yes check.svgای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل
Yes check.svgعشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
Yes check.svgمرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام
Yes check.svgعاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام
Yes check.svgبشری اذ السلامه حلت بذی سلم
Yes check.svgبازآی ساقیا که هواخواه خدمتم
Yes check.svgدوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
Yes check.svgبه غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
Yes check.svgزلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
Yes check.svgفاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
Yes check.svgمرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم
Yes check.svgسال‌ها پیروی مذهب رندان کردم
Yes check.svgدیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم
Yes check.svgهر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
Yes check.svgخیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
Yes check.svgز دست کوته خود زیر بارم
Yes check.svgگر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
Yes check.svgگر دست دهد خاک کف پای نگارم
Yes check.svgدر نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
Yes check.svgمرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
Yes check.svgمن که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
Yes check.svgجوزا سحر نهاد حمایل برابرم
Yes check.svgتو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
Yes check.svgبه تیغم گر کشد دستش نگیرم
Yes check.svgمزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
Yes check.svgنماز شام غریبان چو گریه آغازم
Yes check.svgگر دست رسد در سر زلفین تو بازم
Yes check.svgدر خرابات مغان گر گذر افتد بازم
Yes check.svgمژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
Yes check.svgچرا نه در پی عزم دیار خود باشم
Yes check.svgمن دوستدار روی خوش و موی دلکشم
Yes check.svgخیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
Yes check.svgمن که از آتش دل چون خم می در جوشم
Yes check.svgگر من از سرزنش مدعیان اندیشم
Yes check.svgحجاب چهره جان می‌شود غبار تنم
Yes check.svgچل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم
Yes check.svgعمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم
Yes check.svgبی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
Yes check.svgمن نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
Yes check.svgصنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
Yes check.svgدیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
Yes check.svgدوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
Yes check.svgبه عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
Yes check.svgحاشا که من به موسم گل ترک می کنم
Yes check.svgروزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم
Yes check.svgمن ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم
Yes check.svgبه مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
Yes check.svgحالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم
Yes check.svgگرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم
Yes check.svgدر خرابات مغان نور خدا می‌بینم
Yes check.svgغم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم
Yes check.svgخرم آن روز کز این منزل ویران بروم
Yes check.svgگر از این منزل ویران به سوی خانه روم
Yes check.svgآن که پامال جفا کرد چو خاک راهم
Yes check.svgدیدار شد میسر و بوس و کنار هم
Yes check.svgدردم از یار است و درمان نیز هم
Yes check.svgما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
Yes check.svgعمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم
Yes check.svgما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم
Yes check.svgفتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم
Yes check.svgخیز تا از در میخانه گشادی طلبیم
Yes check.svgما ز یاران چشم یاری داشتیم
Yes check.svgصلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم
Yes check.svgما درس سحر در ره میخانه نهادیم
Yes check.svgبگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
Yes check.svgخیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
Yes check.svgبیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
Yes check.svgصوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
Yes check.svgدوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
Yes check.svgما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
Yes check.svgما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
Yes check.svgسرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم
Yes check.svgبارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم
Yes check.svgگر چه ما بندگان پادشهیم