دیوان حافظ/ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۵  ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت  ۲۷
  خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت  
  درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد اندیشهٔ آمرزش و پروای ثوابت  
  راه دل عشّاق زد آن چشم خماری پیداست از این شیوه که مستست شرابت  
  تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند رای صوابت  
  هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی پیداست نگارا که بلند است جنابت  
  دور است سر آب از این بادیه هشدار تا غول بیابان نفریبد بسرابت  
  تا در ره پیری بچه آیین روی ایدل باری بغلط صرف شد ایّام شبابت  
  ای قصر دلفروز که منزلگه انسی یا رب مکناد آفت ایّام خرابت  
  حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد  
  صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت