دیوان حافظ/ناگهان پرده بر انداخته‌ای یعنی چه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیوان حافظ توسط حافظ
ناگهان پرده بر انداخته‌ای یعنی چه
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۴۲۰ ناگهان پرده برانداختهٔ یعنی چهمست از خانه برون تاختهٔ یعنی چه ۴۲۵
 زلف در دست صبا گوش بفرمان رقیباینچنین با همه درساخته‌ٔ یعنی چه 
 شاه خوبانی و منظور گدایان شدهٔقدر این مرتبه نشناختهٔ یعنی چه 
 نه سر زلف خود اوّل تو بدستم دادیبازم از پای درانداختهٔ یعنی چه 
 سخنت رمز دهان گفت و کمر سرّ میانوز میان تیغ بما آختهٔ یعنی چه 
 هر کس از مُهرهٔ مِهر تو بنقشی مشغولعاقبت با همه کج باختهٔ یعنی چه 
  حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار  
  خانه از غیر نپرداختهٔ یعنی چه