دیوان حافظ/فهرست غزلیات

از ویکی‌نبشته
< دیوان حافظ(تغییرمسیر از حافظ (غزلیات))
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیوان حافظ غزلیات حافظ  از حافظ
فهرست غزلیات
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را


فهرست الفبایی غزلیات حافظ:

Yes check.svgالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
Yes check.svgصلاح کار کجا و من خراب کجا
Yes check.svgاگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
Yes check.svgصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
Yes check.svgدل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
Yes check.svgبه ملازمان سلطان که رساند این دعا را
Yes check.svgصوفی بیا که آینه صافیست جام را
Yes check.svgساقیا برخیز و درده جام را
Yes check.svgرونق عهد شباب است دگر بستان را
Yes check.svgدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
Yes check.svgساقی به نور باده برافروز جام ما
Yes check.svgای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
Yes check.svgمی‌دمد صبح و کله بست سحاب
Yes check.svgگفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
Yes check.svgای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
Yes check.svgخمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
Yes check.svgسینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
Yes check.svgساقیا آمدن عید مبارک بادت
Yes check.svgای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
Yes check.svgروزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست
Yes check.svgدل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
Yes check.svgچو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
Yes check.svgخیال روی تو در هر طریق همره ماست
Yes check.svgمطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
Yes check.svgشکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
Yes check.svgزلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
Yes check.svgدر دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
Yes check.svgبه جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
Yes check.svgما را ز خیال تو چه پروای شراب است
Yes check.svgزلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
Yes check.svgآن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
Yes check.svgخدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
Yes check.svgخلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
Yes check.svgرواق منظر چشم من آشیانه توست
Yes check.svgبرو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
Yes check.svgتا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
Yes check.svgبیا که قصر امل سخت سست بنیادست
Yes check.svgبی مهر رخت روز مرا نور نماندست
Yes check.svgباغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
Yes check.svgالمنه لله که در میکده باز است
Yes check.svgاگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
Yes check.svgحال دل با تو گفتنم هوس است
Yes check.svgصحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
Yes check.svgکنون که بر کف گل جام باده صاف است
Yes check.svgدر این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
Yes check.svgگل در بر و می در کف و معشوق به کام است
Yes check.svgبه کوی میکده هر سالکی که ره دانست
Yes check.svgصوفی از پرتو می راز نهانی دانست
Yes check.svgروضه خلد برین خلوت درویشان است
Yes check.svgبه دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
Yes check.svgلعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
Yes check.svgروزگاریست که سودای بتان دین من است
Yes check.svgمنم که گوشه میخانه خانقاه من است
Yes check.svgز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
Yes check.svgخم زلف تو دام کفر و دین است
Yes check.svgدل سراپرده محبت اوست
Yes check.svgآن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
Yes check.svgسر ارادت ما و آستان حضرت دوست
Yes check.svgدارم امید عاطفتی از جانب دوست
Yes check.svgآن پیک نامور که رسید از دیار دوست
Yes check.svgصبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
Yes check.svgمرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
Yes check.svgروی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
Yes check.svgاگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
Yes check.svgخوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
Yes check.svgبنال بلبل اگر با منت سر یاریست
Yes check.svgیا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
Yes check.svgماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
Yes check.svgکس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
Yes check.svgمردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
Yes check.svgزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Yes check.svgراهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
Yes check.svgروشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
Yes check.svgحاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
Yes check.svgخواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
Yes check.svgجز آستان توام در جهان پناهی نیست
Yes check.svgبلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
Yes check.svgدیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
Yes check.svgکنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت
Yes check.svgعیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
Yes check.svgصبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Yes check.svgآن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
Yes check.svgگر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت
Yes check.svgساقی بیار باده که ماه صیام رفت
Yes check.svgشربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
Yes check.svgساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
Yes check.svgحسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
Yes check.svgشنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
Yes check.svgیا رب سببی ساز که یارم به سلامت
Yes check.svgای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت
Yes check.svgای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
Yes check.svgمیر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت
Yes check.svgچه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
Yes check.svgزان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Yes check.svgمدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت
Yes check.svgدرد ما را نیست درمان الغیاث
Yes check.svgتویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
Yes check.svgاگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
Yes check.svgدل من در هوای روی فرخ
Yes check.svgدی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
Yes check.svgشراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد
Yes check.svgدوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
Yes check.svgروز وصل دوستداران یاد باد
Yes check.svgجمالت آفتاب هر نظر باد
Yes check.svgصوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
Yes check.svgتنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
Yes check.svgحسن تو همیشه در فزون باد
Yes check.svgخسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
Yes check.svgدیر است که دلدار پیامی نفرستاد
Yes check.svgپیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
Yes check.svgعکس روی تو چو در آینه جام افتاد
Yes check.svgآن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
Yes check.svgبنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
Yes check.svgهمای اوج سعادت به دام ما افتد
Yes check.svgدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
Yes check.svgکسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
Yes check.svgدل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
Yes check.svgآن کس که به دست جام دارد
Yes check.svgدلی که غیب نمای است و جام جم دارد
Yes check.svgبتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
Yes check.svgهر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
Yes check.svgهر آن که جانب اهل وفا نگه دارد
Yes check.svgمطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
Yes check.svgآن که از سنبل او غالیه تابی دارد
Yes check.svgشاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
Yes check.svgجان بی جمال جانان میل جهان ندارد
Yes check.svgروشنی طلعت تو ماه ندارد
Yes check.svgنیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
Yes check.svgاگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
Yes check.svgسحر بلبل حکایت با صبا کرد
Yes check.svgبیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
Yes check.svgبه آب روشن می عارفی طهارت کرد
Yes check.svgصوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
Yes check.svgبلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
Yes check.svgچو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد