دفتر اول مثنوی

از ویکی‌نبشته

به عیادت رفتن کر بر همسایه‌ی رنجور خویش