مثنوی معنوی/پیغام شاه پنهان با وزیر

از ویکی‌نبشته
دفتر اول مثنوی از مولوی
(پیغام شاه پنهان با وزیر)
  در میان شاه و او پیغامها شاه را پنهان بدو آرامها  
  آخر الامر از برای آن مراد تا دهد چون خاک ایشان را به باد  
  پیش او بنوشت شه کای مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم  
  گفت اینک اندر آن کارم شها کافکنم در دین عیسی فتنه‌ها