مثنوی معنوی

از ویکی‌نبشته
مثنوی معنوی از مولوی
تصحیح رینولد نیکلسون

فهرست
 

دورهٔ کامل

 

مثنوی معنوی

 

بانضمام چهار فهرست اعلام

اسامی رجال و نساء - امکنه و قبایل - کتب - آیات قرآن

و فهرست قصص و حکایات

 

بسعی و اهتمام و تصحیح

 

رینولد اَلّین نیکُلْسون

از روی

نسخهٔ طبع ۱۹۲۵-۱۹۳۳م. در لیدن از بلاد هلاند

اثر

جلال‌الدّین مولوی محمّد بن محمّد بن الحُسین البلخی ثم الرّومی


چاپخانه حاج محمدعلی علمی