کلیات سعدی

از ویکی‌نبشته

کلیات سعدی

 

تصحیح: محمدعلی فروغی

 

چاپخانه بروخیم

فهرست رسائل در چهار بخش


۱– سه رساله که ظاهراً بقلم خود شیخ سعدی است:

(رسالهٔ نصیحةالملوک، رسالهٔ عقل و عشق، رساله انکیانو،)

۲– پنج مجلس وعظ که منسوب بشیخ سعدی است

۳– سه رساله که دیگران در احوال شیخ نوشته‌اند:

(سؤال صاحب دیوان از شیخ، ملاقات شیخ با آباقا، رسالهٔ شمس الدین تازیکو)

۴– شرحی که ابوبکر بیستون در تنظیم کلیات نگاشته است و دیباچهٔ که بر کلیات نوشته شده.

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.