کلیات سعدی/مواعظ/ابیات ساقط

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این ابیات توسط کتابداران ویکی‌نبشته در پاورقی بخش‌های یادشده آورده شده‌اند.

تصحیح لازم

این ابیات در هنگام چاپ از قلم افتاده که در چاپ بعد باید بجای خود قرار گیرد.

* * *

بعد از بیت ۱۲ صفحهٔ ۲۴ این بیت است:

  نام نیکو طلب و عاقبت نیک اندیش این دو بنیاد همی ماند و دیگر مهدود  

* * *

پس از بیت آخر صفحهٔ ۳۲ بقیهٔ قصیده اینست:

  برای ختم سخن دست در دعا داریم امیدوار قبول از مهیمن غفار  
  همیشه تا که فلک را بود تقلب دور همیشه تا که زمین را بود قرار و مدار  
  ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت نگاهداشته از نائبات لیل و نهار  
  تو حاکم همه آفاق و آنکه حاکم تست ز تخت و بخت و جوانی و ملک برخوردار  

* * *

جای این ابیات در قصاید و قطعات عربیست:

  الحمدلله رَب العالمین علی مادَرَ مِن نِعمةَ عزَ اسمه و عَلا  
  الکافِلِ الرزقَ احساناً وموهبةً اِن اَحسنوه و ان لم یُحسنوا عملا  
  سُبحانه مِن عظیم قادرَ صَمدٍ مُنشی الوری جِیلا من بعدهم جیلا  
  اَلجن والانس والاکوان جَمهرة تَخرُ بین واژه ناخوانا  
  طوبی لِطالِبه تَعساً لتارکه بُعد المتخذ من دونه بدلا  
  کم فی البریة من آثار قدرته وَ فی‌السماء لَآیات لِمن عقلا[۱]  
  مُبینات لِمن اَضحی له بَصر بِنور معرفة الرحمن مَکتحلا  
  یُزجی السحائب والآکام هامِدة یعیدها بَعدَ یُبس مربَعا خَضلا  
  انشا بِرحمته من حبة شجرا سَویّ بقدرته مِن نطفة رجلا  
  مولی تقاصرتَ الاوهامُ عاجزة لا یَهتدون الی ادراکه سُبلا  
  ما العالَمون بمحصی حَقَ نعمته ولا الملائِکُ فی تسبیحهم زَجلاً  
  سعدی حَسبکَ و اقصر عَن مبالغة لا تَنطقنَ بدعوی یُورث الخجلا  
  جَلَ المهیمن اَن تُدری حَقائقه من لاَلهُ المثلُ لا تَضرب لَهُ مثلا  

  1. در نسخه‌های چاپی:
      و فی البرّیة آثار لِقدرَتِه و فی السمواتِ آیات لمن عَقلا