کلیات سعدی/گلستان/فهرست اسامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست نامهای خاص که در گلستان آمده است

 1. صفحه
 2. آزر بت تراش۱۷۴، ۱۹۲
 3. ابراهیم۱۹۲
 4. ابوالفرج بن جوزی۶۵
 5. ابوبکر بن ابی نصر۹
 6. ابوبکر بن سعد بن زنگی۴، ۹، ۱۷۶
 7. اتابک۴، ۹، ۱۴۲، ۱۷۶
 8. ابوهریره۷۳، ۱۰۱
 9. اردشیر بابکان۹۰
 10. اسکندر، سکندر۵۳، ۱۹۶
 11. اسکندریه۹۴، ۱۰۰
 12. اصحاب کهف۱۹، ۱۰۱
 13. اصطخر۱۲۰
 14. اغلمش۲۰
 15. الوند۱۱
 16. انجیل۲۰۱
 17. انوری۴۸
 18. انوشیروان۱۴، ۳۶، ۴۷، ۵۰، ۵۱
 19. ایاز ۱۲۲
 20. بدخشان۱۸۸
 21. بزرجمهر۱۰، ۴۷، ۵۱
 22. بصره۴۸، ۹۷
 23. بعلبک۶۰
 24. بغداد۲۶، ۸۲، ۸۴، ۹۵، ۱۳۱، ۱۴۵، ۲۰۶
 25. بلخ بامیان۱۶۵
 26. بنی هلال۷۱
 27. بهرام گور۷۲، ۷۸
 28. بیابان قدس۷۴
 29. بیلقان۱۸۳
 30. پارس، فارس۵، ۹۷ ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۲۰
 31. تاتار، تتر۹۲، ۹۵
 32. ترکستان۵۸، ۱۰۰
 33. توریة۱۸۵
 34. جالینوس۱۱۷
 1. جبرئیل۵۹
 2. جمشید۲۰۴
 3. چین۷۹، ۱۰۰، ۲۰۴
 4. حاتم طائی۸۷، ۹۵، ۱۰۰، ۱۷۳
 5. حجاج بن یوسف۲۶
 6. حجاز۲۸، ۴۷، ۶۳، ۶۷، ۷۰، ۱۳۷
 7. حسن میمندی۱۱۸، ۱۲۲
 8. حفصه۵۹
 9. حلب۷۳، ۸۸، ۱۰۰
 10. ختا۱۳۵، ۱۳۶
 11. خراسان۱۴، ۶۷
 12. خصیب۵۱
 13. خفاجه۱۳۷
 14. خوارزم۱۳۶
 15. داود۱، ۱۹۸
 16. دجال۱۷۳
 17. دجله۱۰۲، ۱۵۷، ۱۹۶، ۲۰۶
 18. دریای اعظم۱۴۵
 19. دریای مغرب۱۰۰، ۱۰۱
 20. دمشق۲۵، ۵۹، ۷۴، ۱۴۶
 21. دمیاط۱۰۱
 22. دیار بکر۱۴۹
 23. ذوالفقار۷
 24. ذوالنون۴۶
 25. رستم۱۹
 26. روم۷۹، ۱۰۰
 27. زال۱۹
 28. زمخشری۱۳۶
 29. زوزن۴۱
 30. زینب۵۹
 31. سپاهان۶۷
 32. سحبان وائل۱۱۷
 33. سرندیب۸۴
 34. سعدی۴، ۷، ۱۱، ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۲۷، ۱۳۶، ۱۴۵، ۱۵۳، ۲۰۷
 35. سنجار۱۲۰
 36. سلیمان۴، ۹، ۱۷۶
 37. شام۶۹، ۱۵۵، ۱۶۱
 1. شاهنامه۲۲
 2. شیراز۵، ۱۱۳، ۱۳۶
 3. صاحبدیوان۳۲
 4. صالح (پیغمبر)۱۷۳
 5. صخر الجن۵۲
 6. ضحاک۲۲
 7. طرابلس۷۴
 8. طور۱۵
 9. عبدالقادر گیلانی۵۵
 10. عراق۳۲
 11. عشاق (نام آواز)۶۷
 12. علی۷
 13. عمرو لیث۴۰
 14. عیسی۱۵۴
 15. غور۱۰۰
 16. فرعون۸۸، ۱۹۶
 17. فرنگ۷۴، ۷۵
 18. فریدون۱۴، ۲۲، ۹۵، ۲۰۴
 19. فلاطون۹۶
 20. قارون۳۶، ۱۷۷
 21. قرآن۴، ۸۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۱، ۱۵۱، ۱۵۶، ۱۹۷
 22. کاشغر۱۳۵
 23. کعبه۳۵، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۱۶۰
 24. کلاسه (برکه)۵۹
 25. کنعان (شهر)۱۱، ۶۰
 26. کنعان (پسر نوح پیغمبر)۱۹۲
 27. کوفه۶۳، ۹۸
 28. کیخسرو۴۴
 29. کیش (جزیره)۱۰۰
 30. گلستان۸، ۹، ۲۰۷
 31. گنبد عضد۱۱۳
 32. لبنان۵۹
 33. لقمان۱۱، ۶۵، ۶۷، ۸۸، ۱۹۸
 34. لوط۱۹
 35. لیلی۱۳۹، ۱۴۵، ۱۹۹
 36. مجنون۱۳۹، ۱۴۵، ۱۹۹
 37. محمد خوارزمشاه۱۳۵
 38. محمد غزالی۱۹۸
 • محمد مصطفی۲، ۷۳، ۸۹
 • محمود سبکتکین۱۱۴، ۱۱۸، ۱۲۲
 • مردشت (بلوکیست در فارس)۱۸۶
 • مصر۵۱، ۶۰، ۸۸، ۱۰۱، ۱۹۴
 • مصطفی (رجوع شود بمحمد مصطفی)
 • ملاحده۱۱۶
 • ملطیه۴۸
 • مکه۳۳، ۶۱، ۱۵۴
 • موسی۹۶، ۱۷۷، ۱۹۶
 • نخله محمود۶۴
 • نوشیروان (رجوع شود بانوشیروان)
 • نوح۲
 • نهاوند۶۷
 • نیل۴۰، ۵
 • واسط۹۲
 • هارون الرشید۳۹، ۵۱
 • هامان۸۸
 • هرمز۲۴
 • همدان۱۴۰
 • هند، هندوستان۱۰، ۱۰۰
 • یحیی۲۵
 • یمن۱۰۰
 • یوسف۵۲، ۱۲۲، ۱۹۴، ۲۰۰
 • یونان۳۹، ۶۴، ۱۰۹، ۱۴۷
 • یونس۱۸، ۲۰۲