کلیات سعدی/مواعظ/غلطنامه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

غلطنامه

صفحه سطر درست
۸ ۱۵ کله
۲۷ ۹ نارنج
۳۲ ۸ چو
۳۶ ۱۰ پیر و ولی
۳۷ ۱۳ لاتفعل
۴۲ ۶۱ سبحات
۵۱ ۳ دل‌آوری
۵۳ ۵ بس
۵۵ ۷ نه‌گستریده
۵۶ ۱۷ جمال عالم و انسان عین
۷۱ ۲ ای مرید
۷۱ ۲۰ باربس
۸۳ ۱۳ وفات
۹۸ ۵ زخرف
۱۰۰ ۱۲ تبه
۱۰۴ ۴ اللواحظ
۳۰۷ ۱۴ بالزجر
۱۲۰ ۴ شمارهٔ «۲» از سطر بالاست
۱۳۴ ۱۱ دیوناری
۱۷۱ ۱۰ گوید این
۱۷۲ ۵ نه خداوند
۱۷۳ ۱۲ تیز
۱۷۶ ۶ گر چه هستم باصل و دانش حر
۱۹۳ ۷ نهی
۲۱۶ ۹ گفتم که برآید آبی از چاه امید
افسوس که دلو نیز در چاه افتاد