برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
یه
 • بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم۲۵۶
 • بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم۲۴۳
 • بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم۲۵۸
 • بی توی ای سرو روان با گل و گلشن چکنم۲۳۷
 • تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم۲۲۶
 • جوزا سحر نهاد حمایل برابرم۲۲۴
 • چرا نه در پی عزم دیار خود باشم۲۳۱
 • چل سال بیش رفت که من لاف میزنم۲۳۵
 • حاشا که من بموسم گل ترک می کنم۲۴۱
 • حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم۲۴۴
 • حجاب چهرهٔ جان میشود غبار تنم۲۳۵
 • خرّم آنروز کزین منزل ویران بروم۲۴۶
 • خیال روی تو چون بگذرد بگلشن چشم۲۳۳
 • خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم۲۱۹
 • خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم۲۵۴
 • خیز تا خرقهٔ صوفی بخرابات بریم۲۵۷
 • در خرابات مغان گر گذر افتد بازم۲۳۰
 • در خرابات مغان نور خدا می‌بینم۲۴۵
 • دردم از یارست و درمان نیز هم۲۵۰
 • در نهانخانهٔ عشرت صنمی خوش دارم۲۲۲
 • دوستان وقت گل آن به که بعشرت کوشیم۲۵۹
 • دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم۲۱۳
 • دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم۲۴۰
 • دیدار شد میّسر و بوس و کنار هم۲۴۹
 • دیده دریا کنم و صبر بصحرا فکنم۲۳۹
 • دیشب بسیل اشک ره خواب میزدم۲۱۸
 • روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم۲۴۲
 • ز دست کوته خود زیر بارم۲۲۰