برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
یو
 • زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم۲۱۵
 • سالها پیروی مذهب رندان کردم۲۱۷
 • سرم خوشست و ببانگ بلند میگویم۲۶۱
 • صلاح از ما چه میجوئی که مستانرا صلا گفتیم۲۵۵
 • صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم۲۳۸
 • صوفی بیا که خرقهٔ سالوس بر کشیم۲۵۹
 • عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته‌ام۲۱۲
 • عشق‌بازیّ و جوانیّ و شراب لعل فام۲۱۰
 • عمریست تا براه غمت رو نهاده‌ایم۲۵۱
 • عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم۲۳۶
 • غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم۲۴۶
 • فاش میگویم و از گفتهٔ خود دلشادم۲۱۶
 • فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم۲۵۳
 • گر ازین منزل ویران بسوی خانه روم۲۴۷
 • گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم۲۲۱
 • گر چه ما بندگان پادشهیم۲۶۳
 • گر دست دهد خاک کف پای نگارم۲۲۲
 • گر دست رسد در سر زلفین تو بازم۲۲۹
 • گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم۲۴۴
 • گر من از سرزنش مدّعیان اندیشم۲۳۴
 • ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم۲۵۲
 • ما بیغمان مست دل از دست داده‌ایم۲۵۱
 • ما درس سحر در ره میخانه نهادیم۲۵۶
 • ما ز یاران چشم یاری داشتیم۲۵۵
 • ما شبی دست برآریم و دعائی بکنیم۲۶۰
 • ما نگوئیم بد و میل بناحق نکنیم۲۶۱
 • مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم۲۲۳
 • مرا می‌بینی و هر دم زیادت میکنی دردم۲۱۶