پرش به محتوا

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

از ویکی‌نبشته
 

هوالعزیز

 

تاریخ مختصر دولت قدیم روم

 

تألیف میرزا محمد علیخان ذکاءالملک

 

مدیر مدرسهٔ علوم سیاسی

 

حق طبع محفوظ است

 

سنه ۱۳۲۷ هجری

 

در مطبعهٔ «فاروس» بطبع رسید

 

طهران

 

﴿ فهرست مطالب کتاب ﴾

صفحه
 
 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲
 2. فصل اول کیفیت جغرافیائی ایطالیا و طوائف قدیمهٔ آن
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵
 3. فصل دویم سلاطین قدیم روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸
 4. فصل سیم ترتیبات دولتی و دینی رومیها بعد از فسخ سلطنت
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۲
 5. فصل چهارم حصول مساوات بین طبقات مختلفهٔ روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۷
 6. فصل پنجم تسخیر ایطالیا
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۱
 7. فصل ششم ترتیبات لشکر روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۳
 8. فصل هفتم جنک اول کارتاژ
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۶
 9. فصل هشتم جنک دویم کارتاژ
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۷
 10. فصل نهم تسخیر حوزهٔ مدیترانه
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۴
 11. فصل دهم نتایج فتوحات رومیان و تغییر احوال ایشان
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۴۶
 12. فصل یازدهم تغییر وضع رومیان از حیث طبقات ناس و امور سیاسی
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶۵
 13. فصل دوازدهم داستان کراکوسها
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۸۴
 • فصل سیزدهم احوال ماریوس
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۹۶
 • فصل چهاردهم احوال سیلا
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰۶
 • فصل پانزدهم احوال پمپه
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۱۸
 • فصل شانزدهم احوال قیصر و رجال ثلاثه
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۳۱
 • فصل هفدهم ختم جمهوری روم و تبدیل آن بدولت امپراطوری
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۴۸
 • فصل هیجدهم اگوست و ترتیب دولت امپراطوری
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۶۸
 • فصل نوزدهم ادبیات و صنایع روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۸۴
 • فصل بیستم امپراطورهای خانوادهٔ اگوست
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۹۳
 • فصل بیست و یکم امپراطورهای فلاوین
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۰۵
 • فصل بیست و دویم امپراطورهای انطونن
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۱۵
 • فصل بیست و سیم ابنیه و ادبیات و تمتعات رومیان
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۲۷
 • فصل بیست و چهارم قوانین رومی
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۳۷
 • فصل بیست و پنجم مذهب مسیح علیه‌السلام
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۴۸
 • فصل بیست و ششم انتهای دولت علیای روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۶۱
 • فصل بیست و هفتم قسطنطین و ترقی مذهب مسیح علیه‌السلام
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸۰
 • فصل بیست و هشتم دورهٔ اخیرهٔ دولت روم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸۸
 • فصل بیست و نهم ترتیبات دولت روم در مائهٔ چهارم
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۹۷
 • فصل سی‌ام حملات قبایل ژرمن و انقراض دولت غربی
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۰۷
 • این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
  در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.