انوری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (۱۳۳۷ خورشیدی)  از انوری
فهرست
مقدمه
دیوان اشعار حکیم اوحدالدین علی ابن محمد خاورانی انوری ابیوردی مشهور به انوری با تصحیح سعید نفیسی


انوری

با مقدمه و تصحیح و مقابلهٔ هشت نسخه

بکوشش

سعید نفیسی


حق چاپ محفوظ است.

از انتشارات

انتشارات پیروز - مؤسسه انتشارات سکه

 1. زود جنبش مباش همچو عنان
 2. یمدح الصدر الکبیر مجدالدین ابوالحسن العمرانی
 3. در ستایش یکی از صدور
 4. بمدح مجدالدین ابوالمعالی بن احمد وزیر
 5. در ستایش خاقان کمال‌الدین محمود
 6. بمدح‌الامیر العادل ضیاءالدین مودود بن احمد العصمی و تهنیته بالقدوم
 7. یمدح الملک پیروزشاه
 8. بحضرت مخدوم بار خواهد
 9. بمدح صاحب المعظم ناصرالدین اباالفتح گوید
 10. مرثیهٔ مفخرالساده نقیب بلخ گوید
 11. سید اباطالب نعمه را فرمود
 12. بمدح صاحب‌الاعظم ناصرالدین اباالفتح گوید
 13. در مدح قاضی‌القضاة حمیدالدین بلخی گفت
 14. در مدح عمادالدین پیروزشاه
 15. یمدح الصدر کمال‌الدین محمد
 16. در مدح ملکان شهاب‌الدین و ناصرالدین فرمود
 17. یمدح الصدر العادل صفی‌الدین عمر
 18. یمدح الاجل سعدالدین اسعد
 19. یمدح الصدرالکبیر مجدالدین ابوالحسن العمرانی
 20. در ستایش نصیرالملک محمد بن عمر وزیر
 21. بمدح الصاحب المعظم ناصرالدین اباالفتح گوید
 22. در وصف بارگاه بدرالدین وزیر
 23. بمدح‌الصاحب صدرالدین محمد وزیر
 24. یمدح الملک پیروزشاه ۲
 25. فی شکایة حاله و مدح صدرالدنیا خواجه ناصرالدین
 26. یمدح الصدر الکبیر کمال‌الدین محمود
 27. در ستایش رکن‌الدین فیروز شاه
 28. یمدح‌الخاتون الاجل صفوةالدین مریم زوجهٔ منکوحهٔ سلطان سنجر
 29. یمدح الصاحب ناصرالدین محمد ابوالفتح
 30. در ستایش غیاث‌الدین محمدشاه
 31. ستایش بزم خواجه ناصرالدین ابوالفتح گوید
 32. یمدح الصدرالکبیر مجدالدین ابوالحسن العمرانی
 33. وله یمدح السطان الشهید معزالدینا والدین سنجر رحمه‌الله
 34. وله فی مدح مؤیدالدین مودودشاه بن زنگی
 35. در ستایش رکن‌الدین پیروزشاه
 36. در مدح عمادالدین پیروزشاه
 37. در مدح سنجر بن ملکشاه سلجوقی گوید
 38. یمدح الملک یوسفشاه
 39. دادخواهی از سلطان رکن‌الدین پیروزشاه
 40. یمدح الامیر بدرالدین سنقر رحمه الله