پرش به محتوا

شرف

از ویکی‌نبشته
روزنامه شرف (۱۲۶۱ خورشیدی) از محمدحسن اعتمادالسلطنه
فهرست
هر چند نام این نشریه «روزنامه شرف» بوده اما منظور از «روزنامه» چاپ روزانه نبوده. بطور کلی منظور از روزنامه در ادبیات دوره قاجار، بیشتر معنای اخبار حال و روز و زمانه داشته تا اخبار هر روز.

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.