دیوار

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیوار از فروغ فرخزاد
فهرست

 

 دیوار
 

 فروغ فرخزاد
 

مؤسسهٔ انتشارات امیر کبیر
فرخزاد، فروغ
دیوار
چاپ پنجم: ۱۳۵۲
چاپ ششم: ۱۳۵۴
چاپ: چاپخانه سپهر - تهران

حق چاپ محفوظ است.
تقدیم به پرویز ، به یاد
گذشته مشترکمان، و باین
امید که هدیه ناچیز من
میتواند پاسخی به محبت
های بیکران او باشد
فروغ فرخزاد
۱۲ تیرماه ۱۳۳۵

در این مجموعه:

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  صفحه ۴
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۲۵
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۳۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۳۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۴۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۴۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۵۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۵۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۶۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۶۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۷۳
 • موج
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۷۹
 • شوق
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۸۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۸۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۹۵
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۰۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۰۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۱۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۱۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۲۵
 • قهر
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۳۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۳۷
 • ترس
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۴۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  « ۱۴۹
 •