آذری یا زبان باستان آذربایجان

از ویکی‌نبشته

خدا با ماست

آذری

یا زبان باستان آذربایجان

 

نوشته

احمد کسروی

نویسنده کتاب

خدا با ماست

آذری

یا زبان باستان آذربایجان

 

نوشته

احمد کسروی

  1. چاپ نخست۱۳۰۴
  2. چاپ دوم۱۳۱۷
  3. چاپ سوم۱۳۲۵

درباره این دفتر

این کتاب که بدست شما میرسد اگر نیک بیندیشید باندازه یک «آذربایجان» بها دارد.

این کتاب به بیگانه پرستانی که میخواهند برای آذربایجان و آذربایجانی «ملیت» جدا، «زبان» جدا، «تاریخ» جدا بسازند با دلیلهای دانشمندانه و گواههای استوار پاسخ دندان شکن داده و مشت سختی بر دهان دروغگوی آنان میزند.

این کتاب نشان میدهد که «ملیت» آذربایجانی، «ایرانی»، زبانش «فارسی» (آذری) و «تاریخش» همواره با دیگر ایرانیان بهمبسته بوده و میباشد.

این کتاب همچون استخوان درشتی در گلوی کسانی که میخواهند آذربایجان را بیسر و صدا ببلعند گیر کرده آنان را خفه میکند.

این کتاب دسته‌های خیانت پیشه را سخت از جا بدر برده و آنان را بر این داشته است که در پیرامون نویسنده‌اش بسخنان بیجایی برخیزند و دست بهوچیگری زنند.

لیکن شما خوانندگان گرامی که میهن خود را دوست دارید، این کتاب را که در زمینه خود بیمانند است، با هوشیاری بخوانید و سپس درباره نویسنده‌اش بداوری پردازید.

باهماد آزادگان

پیوند به بیرون

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.