مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ - نخست وزیر محمود جم - مصوب ۱ مهر ۱۳۱۶ - مجلس شورای ملی دوره یازدهم قانونگذاری - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

مجموعه قوانین یازدهمین دوره قانونگذاری ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸

فهرست زیر دربرگیرنده ۹۴ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره یازدهم قانونگذاری می باشد.

 • - ‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم ۱۳۱۶ – مصوب ۱ مهر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس در وزارتخانه تجارت و صناعت – مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران – مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی – مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض – مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون عمران – مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت تجارت – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای ویلیام هانری ربرتس تبعه انگلیس حسابدار متخصص – مصوب ۷ آذر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانجات آهن و لکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی – مصوب ۷ آذر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید استخدام دکتر ویلهم هاز و دکتر ادوارد بلر استادان دانشگاه – مصوب ۲۸ آذر ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تمدید مدت پروانه‌های ورودی – مصوب ۵ دی ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه به وزیر صناعت – مصوب ۱۹ دی ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله – مصوب ۱۹ دی ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت – مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به اموال مورد وثیقه بانک فلاحتی – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت ار آقای اسمعیل عراقی – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای بونی فاسیو برای تدریس در دانشگاه – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب پیمان سعدآباد – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه سرحدی منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور – مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای ویلهلم و بر تبعه آلمان برای چاپخانه مجلس – مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون خدمت نظام وظیفه عمومی – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی – مصوب ۵ تیر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک صد و هفتاد ملیون ریال برای هزینه راه‌آهن در سال ۱۳۱۷ – مصوب ۵ تیر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه گرفتن ده ملیون ریال وام از بانک ملی برای بهره‌برداری نوغان – مصوب ۵ تیر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح نفت و بنزین – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح مواد اول و دوم به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده – مصوب ۱۶ امرداد ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اساسنامه بانک ملی ایران – مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای ادالبرت اشتراکاتی تبعه آلمان برای چاپخانه مجلس – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تبعه سوئد جهت امور فنی در وزارت راه – مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه دریافت هفت ملیون ریال از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه – مصوب ۳ مهر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات – مصوب ۳ مهر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی
 • - قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور – مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده هفتم قانون دعاوی افراد بر دولت – مصوب ۱ آبان ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین پایه استخدامی فارغ‌النحصیل‌های دانشسراهای مقدماتی و عالی – مصوب ۵ آبان ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفسیر اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی موضوع کلمه ایرانی‌الاصل – مصوب ۱۴ آبان ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به والاحضرت فوزیه – مصوب ۸ آذر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج – مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها – مصوب ۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت چهارصد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت خارجه بدون رعایت مناقصه – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه دوستی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه دوستی منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری آرژانتین – مصوب ۱۱ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت – مصوب ۱۸ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران – مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه‌آهن و بندر شاهپور – مصوب ۹ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون معادن – مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتی – مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه – مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به دلالان – مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور – مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار – مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح مالیات بر درآمد – مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه با شرکت هلاندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای – مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب موافقتنامه اتحاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان – مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملی – مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد تلگراف با سیم و بی سیم منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد تقسیم آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان – مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون سرشماری – مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام نوزده نفرمهندسین و متخصص خارجی برای ساختمان راه‌آهن – مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دوازده نفر هنرآموز اتباع آلمان برای آموزشگاه‌های پیشه و هنر – مصوب ۳ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید استخدام آقای اتو موز تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون خدمتگذاری پزشکان – مصوب ۷ امرداد ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین – مصوب ۴ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام آقای کخ تبعه آلمان استاد دانشگاه تهران – مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه‌آهن – مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون دویست و پانزده هزار ریال اعتبار به کارپردازی مجلس – مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه بیست ملیون ریال وام به وزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی