تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم ۱۳۱۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم - مصوب ۱ مهرماه ۱۳۱۶

‌مجلس شورای ملی در جلسه اول مهر ماه ۱۳۱۶ نسبت به کابینه آقای محمود جم رییس‌الوزراء به اتفاق آراء حاضره (۱۱۱ نفر) رأی اعتماد داده است.

‌تصمیم فوق در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

 • ‌پاورقی: کابینه به شرح زیر در جلسه اول مهر ماه ۱۳۱۶ معرفی شده است.

‌*-آقای محمود جم (‌نخست وزیر)

 • - آقای مجید آهی (‌وزیر راه)
 • - آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر فرهنگ)
 • - آقای عنایت‌الله سمیعی (‌وزیر امور خارجه)
 • - آقای دکتر متین‌دفتری (‌وزیر دادگستری)
 • - آقای محمود بدر (‌وزیر دارایی)
 • - آقای سرلشگر فضلی (‌کفیل وزارت جنگ)
 • - آقای ابوالقاسم فروهر (‌کفیل‌وزارت کشور)
 • - آقای مصطفی منصور عدل (‌کفیل وزارت امور خارجه در غیاب آقای سمیعی)
 • - آقای فرخ (‌رییس کل اداره پیشه و هنر و معادن)
 • - آقای‌احمدحسین عدل (‌کفیل اداره کل کشاورزی)
 • - آقای حسین علاء (‌رییس کل بازرگانی).

‌در تاریخ هشتم مهر ماه آقایان زیر به سمت‌های نامبرده معرفی شدند.

‌*-آقای حسین علاء (‌وزیر بازرگانی)

 • - آقای فرخ (‌وزیر پیشه و هنر و معادن)
 • - آقای ابوالقاسم فروهر (‌وزیر کشور).
 • -‌در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۶ آقای مصطفی منصور عدل به کفالت وزارت امور خارجه و آقای حسین رخشانی به ریاست اداره کل کشاورزی معرفی‌شدند.

‌*-در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۷ آقای ابوالقاسم فروهر به وزارت پیشه و هنر و

 • -در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۱۷ آقای علی سهیلی به وزارت امور خارجه و
 • -در‌تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ آقای مظفر اعلم به وزارت امور خارجه و آقای اسمعیل مرآت به کفالت وزارت فرهنگ و
 • -در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۷ آقای‌علی منصور به وزارت پیشه و هنر و آقای ابوالقاسم فروهر به وزارت کشور و
 • -در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷ آقای دکتر محمد سجادی به کفالت وزارت راه و‌
 • -در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ آقای علی‌اصغر حکمت به وزارت کشور و آقای ابراهیم علم به وزارت پست و تلگراف و
 • -در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۸ ‌آقای دکتر محمد سجادی به وزارت راه و آقای اسمعیل مرآت به وزارت فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی شدند.

‌معاونین -

 • - آقای محمدعلی مجد معاون وزارت پیشه و هنر (‌تاریخ معرفی ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۶)
 • - آقای صادق وثیقی معاون وزارت بازرگانی (‌تاریخ معرفی ۱۶ آذر ۱۳۱۶)
 • - آقای الله‌یار صالح معاون وزارت دارایی (‌تاریخ معرفی ۲۲ مرداد ۱۳۱۷)
 • - آقای دکتر جواد عامری معاون وزارت امور خارجه (‌تاریخ‌معرفی ۲ بهمن ماه ۱۳۱۷)
 • - آقای علی نصر معاون وزارت پیشه و هنر تاریخ معرفی (۹ بهمن ۱۳۱۷)
 • - آقای محمد سروری معاون وزارت دادگستری(‌تاریخ معرفی ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷)

منبع[ویرایش]

‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم ۱۳۱۶