پرش به محتوا

مصوبات مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی مصوبات مجلس شورای ملی

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس اول
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم
کابینه مهدی‌قلی هدایت مجلس هفتم
کابینه محمدعلی فروغی مجلس نهم
کابینه محمدعلی فروغی مجلس دهم
کابینه حسین علاء مجلس شانزدهم
کابینه دکتر منوچهر اقبال مجلس نوزدهم
کابینه حسن‌علی منصور مجلس بیست و یکم
کابینه هویدا مجلس بیست و یکم
پادشاه و شهبانو کابینه امیرعباس هویدا را به حضور می‌پذیرند - مجلس بیست و سوم
پادشاه ایران و کابینه امیرعباس هویدا در کاخ سعدآباد مجلس بیست و چهارم

مصوبات مجلس شورای ملی بر پایه دوره قانونگذاری

[ویرایش]
۲۶ مرداد ۱۲۸۵ نخستین مجلس موقت برای نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شورا و مجلس سنا گشایش یافت. نخستین مجلس شورای ملی ۱4 مهر ۱۲۸۵ در کاخ گلستان به وسیله مظفرالدین شاه گشوده شد. سرانجام قانون اساسی مشروطه با کشمکش بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان در ۵۱ اصل در 8 دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید. نخست وزیران: مشیرالدوله، علی‌اصغر خان اتابک امین‌السلطان، رییس مجلس : صنیع‌الدوله، احتشام‌السلطنه، ممتازالدوله
انحلال یکساله مجلس: ۲ تیر ۱۲۸۷ - به فرمان محمدعلی شاه کلنل لیاخوف روسی مجلس اول را به توپ بست و مشروطه در سراسر ایران بجز تبریز برچیده شد. آغاز استبداد صغیر تا فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان گیلان و اصفهان در ۲۵ تیر ماه ۱۲۸۸ یا یک سال و چند هفته پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی. مجلس شورای ملی از این تاریخ بسته شد و محمد علی شاه مجلس عالی با عضویت بستگان درباری خود بنیان نهاد
انحلال سه ساله مجلس: ۹ آذر ۱۲۹۰ ارتش روسیه استان گیلان را تصرف کرد. ۷ دی ۱۲۹۰ قوای روسیه تهران را نیز اشغال نظامی کرد. از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ ، سه سال تهران و بخش شمالی کشور ایران در اشغال ارتش روس بود
انحلال شش ساله مجلس:آبان ۱۲۹۴ دوباره ارتش روسیه بخش شمالی ایران و همچنین تهران را تسخیر کرد ( جنگ جهانی اول) و سپس در آبان ۱۲۹۵ ارتش انگلیس، جنوب ایران را به تصرف درآورد و بدین ترتیب ایران بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلیس و روسیه به دو بخش تقسیم شد. اکتبر ۱۹۱۷ (مهر ۱۲۹۶) انقلاب اکتبر در روسیه به انجام رسید و دستاورد آن ۱۲ اسفند ۱۲۹۶ روسیه قرارداد صلحی با دولت آلمان امضا کرد و جنگ جهانی اول بین این دو کشور به پایان رسید. ارتش روسیه که در ایران بود منحل شد و از ایران خارج شد و تمامیت ایران به اشغال انگلیس درآمد. نیروهای انگلیسی تا باکو پیشروی کردند تا معادن نفت روسیه در باکو را تسخیر کنند. ارتش سرخ شوروی منابع باکو را از تصرف قوای انگلیس درآورد و به شمال ایران گیلان و آذربایجان حمله کرد و با همکاری میرزا کوچک خان جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را بر پا کردند. ۲ اسفند ۱۲۹۹ سیدضیا طباطبایی کودتا کرد و رضا خان، به مقام سردار سپه رسید و مسعود کیهان وزیر جنگ شد. سردار سپه قوای میرزا کوچک خان و ارتش سرخ ایران را شکست سختی داد. در سال ۱۳۰۰ انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم برپا شد .

تصمیم‌های مجلس شورای ملی بر پایه گونه تصمیم

[ویرایش]

مذاکرات مجلس شورای ملی بر پایه دوره قانونگذاری

[ویرایش]

نگاه کنید به مذاکرات مجلس شورای ملی

ویکی‌پدیا
ویکی‌پدیا