قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین ۱۳۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین - مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۴

ماده اول[ویرایش]

از تاریخ اجرای این قانون مالیات بنزین و نفت لامپا و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد به میزان‌ذیل گرفته خواهد شد.

‌از هر لیتر بنزین و نفت لامپا سی دینار از سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل (‌دیزل‌اویل) نفت‌گاز (‌گازاویل) هر لیتر ده دینار.

ماده دوم[ویرایش]

کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنان از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق‌است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده یا نشده باشد. معاملاتی که جنس موضوع آن قبل از تاریخ اجرای این قانون تحویل نشده فقط در‌صورتی قابل اجرا است که خریدار مالیات آن را به موجب این قانون به فروشنده بپردازد.

‌تبصره -

‌الف - معاملاتی که بین تولیدکنندگان یا واردکنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان قبل از تاریخ تصویب قانون مالیات نفت و بنزین‌مصوب ۱۵ آذر ۱۳۱۳ واقع شده ولی جنس آن تا موقع تصویب آن قانون تحویل نگردیده مشمول مالیات بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخته‌شود که خریدار مالیات مقرر در قانون مزبور را به فروشنده بپردازد اگر چه نسبت به این قبیل معاملات از محاکم حکم صادر باشد.

ب - تشخیص نمایندگان مذکور در این ماده و در قسمت الف این تبصره به موجب نظامنامه وزارت مالیه خواهد بود.

‌ماده سوم - این قانون از صبح پنجشنبه بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۱۴ اجرا می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

منبع[ویرایش]

قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین