تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷[ویرایش]

ندارد

دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰[ویرایش]

 • ‌مخارج مراجعت ده نفر شاگرد ایرانی که در مدرسه نظامی اسلامبول مشغول تحصیل بوده‌اند - مصوب ۱۹ اسفند ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی
 • ‌واگذاری دو هزار ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه نقاشی و تصویب مخارج آن به مبلغ - مصوب ۷ امرداد ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • مخارج اعزام چهارنفر شاگرد مدرسه سیاسی به پاریس - مصوب ۱۴ دی ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • اعتبار به وزارت معارف و اوقاف برای تکمیل بنایی و اثاثیه مدرسه نقاشی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۲۸۹ مجلس شورای ملی
 • قانون اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • ‌واگذاری ۱۳۷۷۰ ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه حقوق و سیاسی و تاسیس موزه و کتابخانه ملی و تصویب مخارج ساختمان مدرسه حقوق و سیاسی به مبلغ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدایی – مصوب ۲۸ شهریور ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی
 • قانون اساسی معارف – مصوب ۹ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲[ویرایش]

دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴[ویرایش]

دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷[ویرایش]

دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹[ویرایش]

دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱[ویرایش]

دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴[ویرایش]

 • - قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران - مصوب ۸ خرداد ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص برای تدریس در دانشکده‌های بیطاری و فلاحتی - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶[ویرایش]

 1. قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸[ویرایش]

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰[ویرایش]

 • - قانون اجازه تاسیس آموزشگاه‌های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۳ دی ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲[ویرایش]

دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴[ویرایش]

 1. قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰[ویرایش]

دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ -[ویرایش]

ندارد

دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵[ویرایش]

ندارد

دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۳۹[ویرایش]

 1. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر آموزشی و فنی دانشسرای عالی و یازده دانشکده و نه بیمارستان دانشگاه تهران - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 2. تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ دایر به اجرای قانون تعلیمات اجباری ابتدایی در پاره‌ای نقاط - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۳۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
 3. قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 4. قانون راجع به اجازه استخدام عده‌ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال ۱۳۳۶ وزارت فرهنگ - مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ شهریور ۱۳۳۶ مجلس سنا
 5. قانون الحاق دو تبصره به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجه - مصوب ۹ آبان ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۳۶ مجلس سنا
 6. قانون سازمان ملی پیشاهنگی - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
 7. قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۹ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۳۷ مجلس سنا
 8. قانون راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها- مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
 9. قانون راجع به تربیت پزشک برای بخش‌ها و شهرستان‌ها - مصوب ۶ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
 10. قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی - مصوب ۸ مهر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
 11. قانون راجع به اجازه ورود دانشگاه تهران در کمیسیون بین‌المللی مبارزه بیولوژیکی آفات - مصوب ۲ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
 12. قانون راجع به امور دانشگاه تهران - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 13. قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۳۹ مجلس سنا
 14. قانون راجع به اچازه استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای کشاورزی – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
 15. قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین ایرانی به خارجه - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس سنا
 16. قانون مربوط به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده‌های شهرستان‌ها و دانشسرای عالی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا
 17. قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال ۳۸ – ۳۹ به بعد - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا
 18. قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۱ در خصوص آموزش حرفه‌ای کشاورزی - مصوب ۲ آبان ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا

دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶[ویرایش]

 • - قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه‌ها - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی برای واردکردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مربوط به تکمیل ساختمان‌های فرهنگی و تعمیر مدارس - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بها - مصوب اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تصمیم متخذه درباره انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.
 • - قانون اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌‍‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 • - قانون راجع به اداره امور مالی هنرستان تهران و هنرستان تبریز - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اداره امور هنرسرای‌عالی، سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه‌ای سابق کشور - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاههای کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا برای تامین هزینه‌های بعضی از برنامه‌های مبادلات فرهنگی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون راجع به تاسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها - مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش مجلسین
 • - قانون تمدید مدت تحصیل عده‌ای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شده‌اند - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های کمک مهندس نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌های ایران - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون راجع به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۳ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پرداخت معادل یک‌روز بودجه نظامی کشور به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌*- آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش - مصوب ۵ شهریور ۱۳۴۵ کمیسیون شماره ۷ مجلس سنا و ۱۷ شهریور ۱۳۴۵ کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی

 • - قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - ‌قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون واگذاری سه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشکیل و اختیارات هیات امنای دانشگاه تهران - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تاسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰[ویرایش]

- لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه تبریز - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه گندی‌شاپور - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه اصفهان - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه مشهد - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین)
- قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
 1. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی
 2. قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش - مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی- مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین.
 7. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه- مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین.
 8. قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی تهران - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی سپاه دانش - مصوب ۳ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا - کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین
 11. قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون تشکیل هیات امنای هنرسرای عالی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور – مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 14. قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های دولتی - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی عملی و آموزشی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 16. قانون راجع به وجوه حاصله از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها و مدارس عالی - - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون موافقتنامه بین دولت ایران و یونسکو راجع به تأسیس مؤسسه بین‌المللی روش‌های تعلیم بزرگسالان - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه- مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ مهر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون استفاده موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی دانشگاه‌ها – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب امرداد ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴[ویرایش]