قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت - مصوب ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۶

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که مبلغ دو هزار و سیصد میلیون ریال از محل پیش‌بینی مازاد درآمد نفت نسبت به آنچه در قانون بودجه‌سال ۱۳۴۶ کل کشور منظور شده‌است اعم از سهم مربوط به درآمد عمومی و یا سهم سازمان برنامه برای هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی به شرح‌زیر تأمین اعتبار و پرداخت نماید:

۱ - برای تقویت نیروی هوایی و امور مربوط به آن تا یک هزار و یکصد و میلیون ریال.
۲ - برای توسعه صنایع نظامی تا یک هزار میلیون ریال.
۳ - برای توسعه تعلیمات عالیه و هزینه‌های دانشگاهی تا دویست میلیون ریال.

ارقام مواد هزینه و برنامه‌های اعتبارات فوق و همچنین توزیع‌اعتبار موضوع ردیف ۳ بالا با تصویب نخست‌وزیر تعیین خواهد شد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


منبع[ویرایش]

قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت