الگو:آخرین‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Farman Shah Abbas 01.jpg

آخرین اثر پذیرفته‌شده

فرمان شاه عباس مبنی بر ساخت کلیسا برای ارامنه (آبان ۹۹۳ هجری خورشیدی)

فرمان همایون شد آنکه کشیشان و رهبانان و ملکان و ریش‌سفیدان و کدخدایان و رعایای ارامنه ساکنین دارالسلطنه اصفهان بعنایت بیغایت شاهانه و شفقت و مرحمت بینهایت پادشاهانه مفتخر و سرافراز و مستظهر و امیدوار بوده بدانند که چون میانه نواب کامیاب همایون و حضرات سلاطین رفیع‌الشأن مسیحیه خصوصا سلطنت و شوکت پناهی قدرة السلاطین العیسویه کمال محبت و دوستی است و در میانه ما و طوایف مسیحیه یکانکی است و اصلا جدایی نیست و توجه خاطر اشرف به آن متعلق است که همیشه طوایف مسیحیه از اطراف و جوانب بدین دیار آمد و شد نمایند و چون دارالسلطنه اصفهان پای‌تخت همایون و از هر طبقه و طوایف و مردم هر ملت در آنجا هستند میخواهیم که جهة مردم مسیحیه در دارالسلطنه مذکوره کلیسیای عالی در کمال رفعت و زیب و زینت ترتیب دهیم که معبد ایشان بوده و جمیع مردم مسیحیه در آنجا بکیش و آئین خود عبادت نمایند و...