الگو:آخرین‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این متن را بصورت فایل EPUB دانلود کنید (مناسب برای بیشتر دستگاه‌های کتابخوان غیر از کیندل). این متن را بصورت فایل PDF دانلود کنید. این متن را بصورت فایل MOBI دانلود کنید (مناسب برای دستگاه‌های کیندل). دانلود کنید!

آخرین اثر پذیرفته‌شده

شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعهٔ ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیا گیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده.

اگر همهٔ کتابهائی که راجع بخیام و رباعیاتش نوشته شده جمع آوری شود تشکیل کتابخانهٔ بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که باسم خیام معروف است و در دسترس همه میباشد مجموعه‌ای است که عموماً از هشتاد الی هزار و دویست رباعی کم و بیش در بر دارد؛ اما همهٔ آنها تقریباً جنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل میدهند. حالا اگر یکی از این نسخه‌های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم در آن به افکار متضاد، به مضمونهای گوناگون و به موضوعهای قدیم و جدید بر میخوریم؛ بطوریکه اگر یکنفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیدهٔ خود را عوض کرده باشد قادر بگفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل: الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، شهوت پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی و قلاشی، خدائی، وافوری...


سایر آثار اخیر

دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  کلیات سعدی
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  حکمت سقراط و افلاطون
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ مختصر دولت قدیم روم
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسالک المحسنین
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  خاطرات علینقی عالیخانی
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسخ (کتاب)
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  گروه محکومین و پیام کافکا
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  نادره ایام حکیم عمر خیام
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  ترانه‌های خیام


بایگانی آثار اخیر

در این قسمت فهرستی از آثاری که کار نمونه‌خوانی و هم‌سنجی آنها به اتمام رسیده شده موجود است. برای مشاهده‌ی فهرستی از آثار جاری ورودی کاربران را ببینید.

۱۴۰۱

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  ترانه‌های خیام
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  رباعیات خیام (تصحیح رمضانی)
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  کلیات سعدی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  رباعیات خیام (تصحیح فروغی و غنی)
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  نادره ایام حکیم عمر خیام
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  رباعیات خیام (تصحیح وینفیلد)

۱۴۰۰

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  حکمت سقراط و افلاطون
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اعلامیه جهانی حقوق بشر
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسخ
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  گروه محکومین و پیام کافکا
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ مختصر دولت قدیم روم
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسالک المحسنین
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شرف جلد ۱۶
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  عریضه به دولت عثمانی در مورد تغییر خط

۱۳۹۹ و قبل

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دیوان حافظ
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تولدی دیگر
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سگ ولگرد
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مدیر مدرسه
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سنگی بر گوری
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سلامان و ابسال
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  از رنجی که می بریم
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخچه شیر و خورشید
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  آذری یا زبان باستان آذربایجان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مشکل نیما یوشیج
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اصول مذهب دیوانیان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  چرند و پرند
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دکتر فاستوس
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، جلد ۱
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  غرب‌زدگی
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  نیرنگستان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شاهنامه فردوسی، جلد ۱
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اورازان
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  بخوانند و داوری کنند
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  خاطرات علینقی عالیخانی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی