الگو:آخرین‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این متن را بصورت فایل EPUB دانلود کنید (مناسب برای بیشتر دستگاه‌های کتابخوان غیر از کیندل). این متن را بصورت فایل PDF دانلود کنید. این متن را بصورت فایل MOBI دانلود کنید (مناسب برای دستگاه‌های کیندل). دانلود کنید!

آخرین اثر پذیرفته‌شده

تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf
روابط تاریخی بین ایران و انگلستان از دیر زمانی شروع شده که ابتدای آن از نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی مطابق اواخر قرن هفتم هجری است. در آن ایام ایران در تحت لوای امراء مغول بوده و ارغون شاه نواده هلاکوخان در آن حکومت میکرد و ادوارد اول نیز پادشاه انگلستان بود که عالم مسیحیت از جنگهای دویست ساله خود با ممالک اسلامی برای آزادی اورشلیم خسته و فرسوده شده اینک مایل بود با سلاطین مغول از در دوستی در آید شاید بتواند با دست آنها زوال دول اسلامی را فراهم آورد.

در عهد شاه طهماسب صفوی (سال ۹۷۰ هجری مطابق ۱۵۶۲ میلادی) و ...


سایر آثار اخیر

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دیوان حافظ
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تولدی دیگر
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سگ ولگرد
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مدیر مدرسه
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سنگی بر گوری
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سلامان و ابسال
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  از رنجی که می بریم
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  غرب‌زدگی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  حکمت سقراط و افلاطون
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسالک المحسنین
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شاهنامه فردوسی جلد ۱
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  خاطرات علینقی عالیخانی


بایگانی آثار اخیر

در این قسمت فهرستی از آثاری که کار نمونه‌خوانی و هم‌سنجی آنها به اتمام رسیده شده موجود است. برای مشاهده‌ی فهرستی از آثار جاری ورودی کاربران را ببینید.

۱۴۰۰

نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  حکمت سقراط و افلاطون
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسالک المحسنین
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شرف جلد ۱۶
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  عریضه به دولت عثمانی در مورد تغییر خط

۱۳۹۹ و قبل

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دیوان حافظ
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تولدی دیگر
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سگ ولگرد
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مدیر مدرسه
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سنگی بر گوری
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سلامان و ابسال
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  از رنجی که می بریم
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخچه شیر و خورشید
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  آذری یا زبان باستان آذربایجان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مشکل نیما یوشیج
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اصول مذهب دیوانیان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  چرند و پرند
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دکتر فاستوس
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، جلد ۱
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  غرب‌زدگی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اورازان
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  نیرنگستان
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  بخوانند و داوری کنند
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شاهنامه فردوسی، جلد ۱
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  خاطرات علینقی عالیخانی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی