پروین دختر ساسان و «اصفهان نصف جهان»

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروین دختر ساسان و «اصفهان نصف جهان» (۱۳۱۱–۱۳۰۹ خورشیدی)
از صادق هدایت
پروین دختر ساسان و «اصفهان نصف جهان» از صادق هدایت شامل نمایشنامهٔ «پروین دختر ساسان» (۱۳۰۹)، سفرنامهٔ «اصفهان نصف جهان» (۱۳۱۱)، نوشته‌ٔ کوتاهی با عنوان «مرگ» و دو داستان کوتاه «سامپینگه» و «هوسباز» به‌همراه متن فرانسه این دو داستان است. نسخهٔ حاضر را انتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۴۲ چاپ کرده است.

صادق هدایت

 

پروین دختر ساسان

به‌همراه

اصفهان نصف جهان

مرگ

سامپینگه (متن فارسی-فرانسه)

هوسباز (متن فارسی-فرانسه)

 
 

چاپ سوم – تهران ۱۳۴۲

فهرست

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  صفحه ۸
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۵۷
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۱۱۹
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۱۲۳
 5.  〃 متن فرانسه
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۱۴۸
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۱۴۹
 7.  〃 متن فرانسه
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  〃 ۱۶۹

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.