حکمت سقراط و افلاطون

از ویکی‌نبشته
حکمت سقراط و افلاطون (۱۳۱۶ خورشیدی)
از افلاطون
ترجمهٔ محمدعلی فروغی

جلد اوّل

حکمت سقراط و افلاطون

بقلم افلاطون

 

ترجمه و نگارش

محمّدعلی فروغی

 

چاپ دوّم

حق چاپ محفوظ

 

چاپخانه مجلس

فهرست

فهرست مندرجات کتاب


 1. دیباچهٔ چاپ اولصفحه ۵
 2. مقدمهٔ چاپ اول" ۶
 3. مقدمهٔ چاپ دوم" ۲۷
 4. شرح حال افلاطون و فلسفهٔ او در پنج مجلس
 5. مجلس اولصفحه ۲۹
 6. مجلس دوم" ۳۹
 7. مجلس سوم" ۵۶
 8. مجلس چهارم" ۷۵
 9. مجلس پنجم" ۹۸
 10. ترجمهٔ چهار فقره از مکالمات افلاطون
 11. مکالمهٔ اتوفرون یا دینداریصفحه ۱۲۲
 12. خطابهٔ دفاعیهٔ سقراط" ۱۴۷
 13. مکالمهٔ اقریطون" ۱۸۱
 14. مکالمهٔ فیدون" ۱۹۸

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.