وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه/مقدمه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقدمه

مرحوم میرزا حسن خان اعتمادالسلطنه در دوران ناصرالدین شاه وزیر انطباعات رئیس دارالترجمه و رئیس اداره روزنامه جات دولتی بوده است.

وی چنانکه خود در روزنامهٔ شرف مینویسد پس از تحصیل در دارالفنون بسال ۱۲۸۰ هجری قمری نایب سفارت پاریس شده و در آنجا در مدرسهٔ لوی‌لو گراند بتحصیل پرداخته و پس از بازگشت در سال ۱۲۸۴ بتعبیر خود او بمنصب پیشخدمتی و مترجمی همایونی سرافراز آمده‌است و از آنوقت تا سالهای دراز همیشه در سفر و حضر با ناصرالدین‌شاه ندیم و دمساز بوده و بقول لرد کرزن «روزنامه خوان دائمی شاه» بوده‌است.

اعتمادالسلطنه در شمار فضلا و محققین عصر خود بوده و چندین کتاب از قبیل مرآت‌البلدان، مآثرالسلطان، منتظم ناصری، مطلع الشمس، خیرات‌الحسان، الماثر و الاثار و غیره ترجمه و تالیف کرده است.

وی از سال ۱۲۹۸ روز بروز شرح احوال خود را نوشته و در ضمن از حوادث دربار و وقایع ایران سخن رانده و تا مدت سیزده سال تمام این کار را انجام داده است، این مجموعهٔ یادداشتها برای روشن کردن قسمتهائی از تاریخ دوران ناصری بسیار نفیس و پربهاست، زیرا نویسنده آنرا بقصد انتشار تهیه نکرده و بهمین جهة بسیاری چیزها را که در تاریخ‌ها نمیتوان نوشت در یادداشتهای خود گنجانده و چون با شاه و دربار تماس دائمی داشته طبعاً همیشه از شاه سخن میگوید و از اوضاع دربار اطلاعاتی بسیار شیرین میدهد.

این یادداشتها از یکشنبه نوزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ هجری قمری آغاز شده و روز بروز پیش میرود.

«نقل از شماره یک روزنامه صبا»