تاریخ منتظم ناصری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هو اللهُ

تَعالیٰ شانهُ

العَزیز

 

جلدْ اَوّلْ کِتٰابْ

تٰاریٖخ مُنْتظمِ نٰاصِریٖ ازْ مؤلّفات جنٰاب

مُعتَمِدالسُّلطٰانؔ صَنْیٖع‌ُالدُّولهْ محمدْ حَسن

خٰانٖ ئیٖلٰانْ ئیلْ ۱۲۹۸

 

قیمت

جلدی دوازدهْ

هِزار

فهرست‌بندی از کتابداران ویکی‌نبشته است و در کتاب اصلی موجود نیست

سدهٔ ۱ هجری قمری
دهه ۱ دهه ۲ دهه ۳ دهه ۴ دهه ۵ دهه ۶ دهه ۷ دهه ۸ دهه ۹ دهه ۱۰
سنه ۱
سنه ۲
سنه ۳
سنه ۴
سنه ۵
سنه ۶
سنه ۷
سنه ۸
سنه ۹
سنه ۱۰
سنه ۱۱
سنه ۱۲
سنه ۱۳
سنه ۱۴
سنه ۱۵
سنه ۱۶
سنه ۱۷
سنه ۱۸
سنه ۱۹
سنه ۲۰
سنه ۲۱
سنه ۲۲
سنه ۲۳
سنه ۲۴
سنه ۲۵
سنه ۲۶
سنه ۲۷
سنه ۲۸
سنه ۲۹
سنه ۳۰
سنه ۳۱
سنه ۳۲
سنه ۳۳
سنه ۳۴
سنه ۳۵
سنه ۳۶
سنه ۳۷
سنه ۳۸
سنه ۳۹
سنه ۴۰
سنه ۴۱
سنه ۴۲
سنه ۴۳
سنه ۴۴
سنه ۴۵
سنه ۴۶
سنه ۴۷
سنه ۴۸
سنه ۴۹
سنه ۵۰
سنه ۵۱
سنه ۵۲
سنه ۵۳
سنه ۵۴
سنه ۵۵
سنه ۵۶
سنه ۵۷
سنه ۵۸
سنه ۵۹
سنه ۶۰
سنه ۶۱
سنه ۶۲
سنه ۶۳
سنه ۶۴
سنه ۶۵
سنه ۶۶
سنه ۶۷
سنه ۶۸
سنه ۶۹
سنه ۷۰
سنه ۷۱
سنه ۷۲
سنه ۷۳
سنه ۷۴
سنه ۷۵
سنه ۷۶
سنه ۷۷
سنه ۷۸
سنه ۷۹
سنه ۸۰
سنه ۸۱
سنه ۸۲
سنه ۸۳
سنه ۸۴
سنه ۸۵
سنه ۸۶
سنه ۸۷
سنه ۸۸
سنه ۸۹
سنه ۹۰
سنه ۹۱
سنه ۹۲
سنه ۹۳
سنه ۹۴
سنه ۹۵
سنه ۹۶
سنه ۹۷
سنه ۹۸
سنه ۹۹
سنه ۱۰۰

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.