وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه از محمدحسن اعتمادالسلطنه
فهرست
 

وقایع یومیه

یا

یادداشتهای

 

اعتمادالسلطنه

 

وزیر انطباعات

دربار ناصرالدین شاه

 

حق چاپ محفوظ

 

محل فروش

 

کتابفروشی ابن‌سینا

 

چاپخانه علمی

فهرست روزها
 ایجادشده توسط کاربران ویکی‌نبشته

مقدمه

یکشنبه ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ (۲۱ مارس ۱۸۸۱ - ۱ فروردین ۱۲۶۰)
دوشنبه ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ (۲۲ مارس ۱۸۸۱ - ۲ فروردین ۱۲۶۰)
چهارشنبه ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ (۲۴ مارس ۱۸۸۱ - ۴ فروردین ۱۲۶۰)
جمعه ۲۴ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ (۲۶ مارس ۱۸۸۱ - ۶ فروردین ۱۲۶۰)
یکشنبه ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ (۲۸ مارس ۱۸۸۱ - ۸ فروردین ۱۲۶۰)

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.