وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه/۲۰ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برابر با ۲ فروردین ۱۲۶۰ هجری خورشیدی

دوشنبهٔ بیستم

سلام عام در طالار تخت مرمر منعقد شد، سفرای خارجه بهیئت اجماع حضور آمدند. سفیر کبیر عثمانی از طرف سفراء و وزرای مختار تهنیت عید گفت بزبان فرانسه و جواب شنید، بعد ایلچی روس را تنهائی احضار کردند، خیلی تأسف خودشان را در مقدمهٔ قتل امپراطور روس اظهار فرمودند. میرزا حسین خان سپهسالار بجهت تعزیت امپراطور روس آلکساندر سوم و تهنیت جلوس او، مامور بطرز بورغ است که چند روز دیگر خواهد رفت.

امروز در سلام تخت مرمر ولیعهد خفتی بظل‌السلطان داده بود که تلافی روز تحویل شد: جائی که بجهة ولیعهد و ظل‌السلطان قرار داده بودند جلو تخت تکیه بدو ستون بود، ولیعهد قدری دیرتر حاضر شد، وقتی که ظل‌السلطان ایستاده بود درجای خود، آنوقت پسر خود محمدعلی میرزا را که طفل هشت ساله است بجای خود در ردیف ظل‌السلطان جای داد و خود در پهلوی تخت ایستاد.