مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری


مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ - نخست وزیران: - شریف‌امامی (۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰) - علی امینی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ و انحلال مجلس. رییس مجلس : رضا حکمت

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری
قوانین بیستمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی