دیوان حافظ/صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساقی به نور باده برافروز جام ما دیوان حافظ  از حافظ
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
صلاح کار کجا و من خراب کجا


صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را که سر بکوه و بیابان تو داده‌ٔ ما را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا تفقّدی نکند طوطی شکرخا را
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
بخلق و لطف توان کرد صید اهل نظر ببند و دام نگیرند مرغ دانا را
ندانم از چه سبب رنگ آشنائی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را
چو با حبیب نشینی و باده پیمائی بیاد دار محبّان بادپیما را
جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را
در آسمان نه عجب گر به گفتهٔ حافظ
سرود زهره برقص آورد مسیحا را