پدیدآورنده:عبدالرحیم طالبوف

از ویکی‌نبشته
میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی
(۱۲۱۳ خورشیدی—۱۲۸۹ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از روشنفکران پیش از مشروطیت
میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی
 

آثار[ویرایش]

تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.