پدیدآورنده:سعید نفیسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سعید نفیسی
(۱۲۷۴ خورشیدی—۱۳۴۵ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. پژوهشگر، ادیب، و مورخ ایرانی
سعید نفیسی
آثار[ویرایش]

ادبی و تاریخی[ویرایش]

 • هدیه دوستانه، ۱۳۰۴
 • احوال و منتخب اشعار خواجوی کرمانی، ۱۳۰۷ +
 • شیخ زاهد گیلانی، ۱۳۰۷
 • فرهنگ فرانسه به فارسی (۲ جلد)، ۱۳۱۰
 • یزدگرد سوم، ۱۳۱۲
 • مدرسه نظامیه بغداد، ۱۳۱۳
 • مجدالدین همگرشیرازی، ۱۳۱۴
 • نظامی در اروپا، ۱۳۱۴
 • احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، ۱۳۱۶ +
 • سخنان سعدی دربارهٔ خودش، ۱۳۱۶ +
 • پیشرفت‌های ایران در دوره پهلوی، ۱۳۱۸
 • محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، ۳ جلد، ۱۳۰۹-۱۳۱۹ + +
 • فرهنگ‌نامه پارسی، ۱۳۱۹
 • پیشرفت‌های فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی، ۱۳۲۳
 • سازمان آموزش عمومی در اتحاد جماهیر شوروی، ۱۳۲۳
 • خاندان سعدالدین حمویه، ۱۳۲۶
 • هفتاد سال زندگی (زندگی عبدالعظیم قریب)، ۱۳۲۶
 • درفش ایران و شیر و خورشید، ۱۳۲۸
 • تاریخ بیمارستان‌های ایران، ۱۳۲۹
 • تاریخ ادبیات روسی، ۱۳۳۴ +
 • تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، ۲ جلد، ۱۳۳۴ ج۱ ج۲
 • جستجو در احوال و اشعار فریدالدین عطار، ۱۳۲۰ +
 • منتخب قابوسنامه +
 • در پیرامون احوال و اشعار حافظ، ۱۳۲۱
 • شاهکارهای نثر معاصر فارسی، ۲ جلد، ۱۳۳۰-۱۳۳۲ ۲
 • بابک خرم‌دین، دلاور آذربایجان ۱۳۳۰ +
 • روزگار ابن سینا، ۱۳۳۱ +
 • ترجمه جشن‌نامه ابن سینا، ۱۳۳۳
 • ابن سینا در اروپا، ۱۳۳۳
 • گلچینی از دیوان سعید نفیسی، ۱۳۳۳
 • بحرین، حقوق ۱۷۰۰ساله ایران، ۱۳۳۳
 • مقامات طاهرالدین محمد و شمس‌الدین ابراهیم، ۱۳۳۳ +
 • در مکتب استاد (مباحث دستوری و املایی)، ۱۳۳۴ +
 • تاریخ اجتماعی قرون معاصر، ۱۳۳۴
 • خاندان طاهریان، ۱۳۳۵ +
 • فرهنگ نفیسی (فرنودسار)، ۱۳۳۹
 • تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورهٔ معاصر (دو جلد)، ۱۳۳۵-۱۳۴۴ +
 • تاریخ اجتماعی دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخ، ۱۳۴۲
 • تاریخ خط در ایران، ۱۳۴۲
 • تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، ۱۳۴۲ +
 • در پیرامون تاریخ بیهقی، ۱۳۴۲ ج۱ ج۲
 • مسیحیت در ایران، ۱۳۴۳
 • فرهنگ فارسی جیبی، ۱۳۴۳
 • فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی، ۱۳۴۴
 • فهرست آثار اروپایی دربارهٔ ابن سینا
 • تاریخ شهریاری رضا شاه پهلوی، ۱۳۴۴
 • تاریخ تمدن ایران ساسانی، ۱۳۴۴ +
 • سرچشمهٔ تصوف، ۱۳۴۵ +
 • نمونه‌هایی از نثر فصیح فارسی معاصر +
 • تاریخ معاصر ایران، ۱۳۴۵ +

تصحیح‌ها[ویرایش]

 • رباعیات حکیم عمر خیام، ۱۳۰۶،
 • دو تقریر از خواجه عمر خیام، ۱۳۰۹
 • شاهنامه، ۱۳۱۰
 • رباعیات باباافضل کاشانی، ۱۳۱۱
 • پندنامه انوشیروان از بدایعی بلخی، ۱۳۱۲
 • نصیحت‌نامه (قابوسنامه) ۱۳۱۲ +
 • آثار گمشدهٔ ابوالفضل بیهقی، ۱۳۱۵ +
 • سیرالعباد الی‌المعاد، سنایی غزنوی، ۱۳۱۶ +
 • سام‌نامه، خواجوی کرمانی، ۱۳۱۶
 • تاریخ مسعودی (معروف به تاریخ بیهقی)، سه جلد، ۱۳۱۹-۱۳۳۲
 • دستورالوزرا، خواندمیر، ۱۳۱۷ +
 • تاریخ گیتی‌گشا، میرزا محمد صادق موسوی، ۱۳۱۷ +
 • دیوان مقطعات و رباعیات ابن یمین، ۱۳۱۸ +
 • دیوان قصاید و غزلیات عطار نیشابوری، ۱۳۱۹ +
 • دیوان لامعی گرگانی، ۱۳۱۹ +
 • دیوان قصاید و غزلیات معین الدین جنید شیرازی، ۱۳۲۰
 • رساله مجدیه، مجدالملک سینکی، ۱۳۲۱
 • رساله فریدون بن احمد سپهسالار در احوال جلال الدین مولوی، ۱۳۲۵ +
 • گشایش و رهایش، ناصرخسرو، ۱۳۲۸
 • مواهب الهی (درتاریخ آل مظفر)، معین الدین یزدی، ۱۳۲۶ +
 • رساله روحی انارجانی، ۱۳۳۲ +
 • رساله صاحبیه، ۱۳۳۲
 • زین‌الخبار گردیزی، ابوسعیدعبدالحی گَردیزی، ۱۳۳۳
 • سخنان منظوم ابوسعید، ۱۳۳۴ +
 • کلیات عراقی، ۱۳۳۵ +
 • لباب الباب، ۱۳۳۵ +
 • مقامات عبدالخالق غجدوانی و عارف ریوگری، ۱۳۳۵
 • دیوان ازرقی هروی، ۱۳۳۶
 • دیوان انوری، ۱۳۳۷
 • دیوان هلالی جغتایی، ۱۳۳۷ +
 • دیوان قاسم انوار، ۱۳۳۷ +
 • دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، ۱۳۳۸ +
 • دیوان رشید وطواط، ۱۳۳۹ +
 • دیوان عمعق بخارایی، ۱۳۳۹ +
 • فتوت‌نامه ناصری، ۱۳۳۹
 • دیوان اوحدی مراغه‌ای، ۱۳۴۰ +
 • گلستان سعدی شیرازی، ۱۳۴۰

داستانی[ویرایش]

 • آخرین یادگار نادر (نمایشنامه)، ۱۳۰۶
 • فرنگیس، ۱۳۱۰ +
 • ستارگان سیاه، ۱۳۱۷ +
 • ماه نخشب، ۱۳۲۸ +
 • آتش‌های نهفته، ۱۳۳۰
 • نیمه راه بهشت، ۱۳۳۲

ترجمه[ویرایش]

 • صنعت تخم نوغان ایران، ف. لافن. و ه ل. رابینو، ۱۲۹۸
 • نمونه‌ای از آثار پوشکین، ۱۳۱۵
 • تاریخ ترکیه، لاموش، ۱۳۱۶ +
 • سرانجام آلمان، ۱۳۱۹
 • معالجه تازه برای حفض دندانهای طبیعی و دهان، گریگوریان، ۱۳۱۹
 • افسانه گریلف، ۱۳۲۳
 • پوشکین، ۱۳۲۵
 • نایب چاپارخانه، پوشکین، ۱۳۲۶
 • عشق چگونه زایل شد و چند داستان دیگر، لئو تولستوی، ۱۳۳۱ +
 • آدام متیسکیه ویچ، ۱۳۳۴
 • ایلیاد، هومر، ۱۳۳۴ +
 • پل و ویرژینی، برناردن دوسن پیر، ۱۳۳۵ +
 • زندگانی و کار و هنر ماکسیم گورکی (با چند داستان دیگر)، ۱۳۳۶ +
 • اودیسه، هومر، ۱۳۳۷ +
 • آرزوهای بر باد رفته، ۱۳۳۷ +
 • ابن خلدون و تیمور لنگ، والتر فیشل، ۱۳۳۹ +
 • تاریخ عمومی قرون حاضر
 • فروافتادگان، ماکسیم گورکی +