پدیدآورنده:سعید نفیسی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
سعید نفیسی
(۱۲۷۴ ه‍.ش. ــ ۱۳۴۵ ه‍.ش.)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. پژوهشگر، ادیب، و مورخ ایرانی

آثار موجود[ویرایش]

ادبی و تاریخی[ویرایش]

 • تاریخ خط در ایران
 • احوال و اشعار رودکی، ۳ جلد، ۱۳۰۹-۱۳۱۹
 • تاریخ نظم و نثر ایران در زبان فارسی، ۲ جلد، ۱۳۳۴
 • جستجو در احوال و اشعار فریدالدین عطار، ۱۳۲۰
 • شاهکارهای نثر معاصر فارسی، ۲ جلد، ۱۳۳۰-۱۳۳۲
 • بابک خرم دین (به اهتمام عبدالکریم جریزه دار)1330
 • روزگار ابن سینا، ۱۳۳۱
 • زندگی و کار و اندیشهٔ پور سینا، ۱۳۳۳
 • خاندان طاهریان، ۱۳۳۵
 • تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورهٔ معاصر (دو جلد)، ۱۳۳۵-۱۳۴۴
 • تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، ۱۳۴۲
 • مسیحیت در ایران، ۱۳۴۳
 • سرچشمهٔ تصوف، ۱۳۴۵

تصحیح‌ها[ویرایش]

 • آثار گمشدهٔ ابوالفضل بیهقی، ۱۳۱۵
 • سیرالعباد الی‌المعاد، سنایی غزنوی، ۱۳۱۶
 • سام‌نامه، خواجوی کرمانی، ۱۳۱۶
 • تاریخ مسعودی (معروف به تاریخ بیهقی)، سه جلد، ۱۳۱۹-۱۳۳۲
 • دستورالوزرا، خواندمیر، ۱۳۱۷
 • دیوان قصاید و غزلیات عطار نیشابوری، ۱۳۱۹
 • دیوان لامعی گرگانی، ۱۳۱۹
 • زین‌الخبار گردیزی، ۱۳۳۳
 • سخنان منظوم ابوسعید، ۱۳۳۴
 • کلیات عراقی، ۱۳۳۵
 • دیوان ازرقی هروی، ۱۳۳۶
 • دیوان هلالی جغتایی، ۱۳۳۷
 • دیوان قاسم انوار، ۱۳۳۷
 • دیوان رشید وطواط، ۱۳۳۹
 • دیوان عمعق بخارایی، ۱۳۳۹
 • دیوان اوحدی مراغه‌ای، ۱۳۴۰

آثار داستانی[ویرایش]

 • فرنگیس
 • ماه نخشب
 • آتش‌های نهفته (۱۳۳۹ ش)
 • نیمه راه بهشت (۱۳۳۲ش)
 • ستارگان سیاه
 • آخرین یادگار نادر (نمایشنامه)
 • تاریخ اجتماعی ایران (۲ جلد)

ترجمه‌ها[ویرایش]

 • فرهنگ فرانسه به فارسی (۲ جلد)
 • تاریخ عمومی قرون حاضر
 • تاریخ ادبیات روس
 • نمونه‌ای از آثار پوشکین
 • ایلیاد
 • ادیسه
 • افسانه گریلف
 • نایب چاپارخانه
 • آرزوهای بر باد رفته