معایب الرجال/بخش دو/صفحه ۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


معایب الرجال از بی‌بی‌خانم استرآبادی
بخش دو


۱. و صدا نکند و جواب کسی را نگوید یعنی لال‌بازی درآورد از روی مروت و انصاف

۲. بنگرید زنانیکه با چندین طفل کوچک و بزرگ بر سرخوان و سفره نان این قسم رفتار

۳. عیان نمایند دیگر اطفال بر سر ان سفره ضرفی باقی میگذارند یا فرصت

۴. بکسی در غذا خوردن میدهند اگر زن ساکت باشد ان بچه‌گان کاسه خورش را

۵. در افشره ریزند و یا افشره را بر سر پلو نسار کنند زن هیچنگوید یا برود پیش سر را

۶. بگذارد در گوش بچه بگوید بابایت بقربانت ارام بنشین وحرف مزن اطفال

۷. زنده‌گانی را بر او و مرد او حرام و طعام را تمام میکنند باید زن و مرد با بعضی

۸. اطفال خورد گرسنه بمانند و ضروف شکسته بلی اگر یکمرد با یک زن

۹. برسم فرنگ بروند در مهمانخانه شاید بتوانند بدستورالعمل او رفتار نمایند

۱۰. اما فرنگ از قرار جغرافیای تاریخی و سیاحت نامهای امم مختلفه تمام زنهای

۱۱. نچسب تربیت شده عالم بچندین علم در سر میز با مردان اجنبی می‌نشینند و

۱۲. وقت رقص دست مردان اجنبی را گرفته میرقصند اما اداب دین

۱۳. اسلام دیگر است زنهای ایران تمام گرفتار خانه‌داری و خدمتگذاری