قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا و ۸ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی اجازه می‌دهد پنج قطعه زمین خریداری ملکی و متصرفی مجلس شورای ملی واقع در محوطه‌پشت دیوار شمال باغ بهارستان را به مساحت ۳۱۶۷٫۹۵ متر مربع (‌دارای دو سند مالکیت) به مبلغ تمام شده (۲۴۰۲۴۴۴٫۹۵ ریال) به مجلس سناواگذار نموده و اسناد مثبته آن را در دفتر رسمی تنظیم و مبادله نماید.

مبلغ مزبور طبق ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس برای ساختمان بنای جدید کتابخانه مجلس شورای ملی اختصاص خواهد داشت.


این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه پنج اردیبهشت ماه ۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است

نگاه کنید به[ویرایش]

  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - حائری‌زاده - برومند ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- موافقت با طرح انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس در جلسه آینده ۵- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش اراضی به مجلس سنا ۶- طرح و خاتمه مذاکره اجازه استخدام آقای آندره گدار مدیر و متخصص باستانشناسی ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس ۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن ۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی ۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

منبع[ویرایش]

قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا