مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۷۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۴

۳شنبه ۱۵ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس
۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان
۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن
۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی
۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه