قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفط یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران بکمپانی معتبری از اتباع داخله

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون
شرایط اساسی امتیاز معادن نفط یکی از دو
ولایت گیلان یا مازندران بکمپانی معتبری
از اتباع داخله

مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ شمسی


مادهٔ اول ـ مجلس شورای ملی بدولت اجازه میدهد که امتیاز مانع للغیر اکتشاف واستخراج نفط و موم و قیر معدنی و گاز طبیعی یکی از دو ولایت مذکور ذیل را (گیلان یا مازندران که تنکابن هم ضمیمه آن است) بکمپانی معتبری از اتباع ایران اعطا نماید.

مادهٔ دوم ـ شرایط این امتیاز برای دولت از شرایطی که در قانون امتیاز نفط مورخه ۲۳ برج جوزا ۱۳۰۲ مصوبه مجلس شورای ملی مقرر شده نباید کمتر مساعد باشد.

مادهٔ سوم ـ امتیاز مذکور باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.