قانون راجع به مالیات راه و بنزین و نفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون راجع به مالیات راه و بنزین و نفت - مصوب ۱۳ مهرماه ۱۳۰۶

‌ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مالیات راه بنزین و نفت مصوبه در قانون ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ را از قرار یک من تبریز دو شاهی مأخوذ دارد.

‌اجرای این قانون از تاریخی خواهد بود که وزارت مالیه در اعلان خود تعیین می‌نماید.

‌تبصره - وزارت مالیه مکلف است کسری که در نتیجه اجرای این قانون متوجه عایدات راه می‌گردد (‌تا زمانی که از اصلاح همین قانون [‌بر طبق‌توضیحی که بعد از تصویب قانون از طرف پیشنهادکننده داده شد مقصود قانون مالیات راه مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ می‌باشد] جبران نشده است) از‌اضافه که در عایدات گمرک حاصل خواهد شد جبران نماید.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا


منبع[ویرایش]

قانون راجع به مالیات راه و بنزین و نفت